Swedbank drar upp BNP-prognosen för Sverige

Återhämtningen i den svenska ekonomin har fortsatt under inledningen av 2021, även om pandemin fortfarande tynger delar av tjänstesektorn. Vaccineringen pågår och tillväxten växlar upp under det andra halvåret i år och håller i 2022. Det skriver Swedbank i den senaste konjunkturrapporten Swedbank Economic Outlook.
Bättre utsikter
Foto: Maja Suslin/TT
”Coronapandemin har ännu inte släppt sitt grepp om Sverige och sjukvården är fortsatt under hård press, men vaccineringen har kommit igång. Restriktionerna väntas lätta gradvis under kommande månader. Sverige står i startblocken för en rejäl återhämtning där vi räknar med att hushållens konsumtion sitter i förarsätet. Återhämtningen får också en extra skjuts från en stark global utveckling”, säger Swedbanks chefekonom Mattias Persson.

Swedbanks prognos är att den globala tillväxten tar ordentlig fart framöver. Tillväxtutsikterna revideras upp i de flesta länder, men särskilt mycket i USA. Global tillväxt väntas öka med 5,9% 2021, vilket är en höjning från tidigare bedömning vid 4,7%.

Sveriges BNP väntas växa med 3,6% under 2021, vilket är en ökning jämfört med bedömningen på 3% i januari. Tillväxten ökar under andra halvåret i år och arbetslösheten faller från dagens 8,9 till cirka 7,3% i slutet av 2022. De största riskerna för återhämtningen kretsar kring biverkningar av vaccin, leveransproblem av vaccin och nya virusmutationer.

”Inflationen väntas öka globalt den närmaste tiden, men vår bedömning är att den endast ökar temporärt. Långa räntor kommer fortsätta att stiga något. För svensk ekonomi behövs det redan nu en ekonomisk politik för att möta utmaningarna på arbetsmarknaden, där ökningen av långtidsarbetslösa är bekymmersam. Dessutom krävs investeringar för en åldrande befolkning samt investeringar för den gröna omställningen”, säger Mattias Persson.

Riksbanken förväntas lämna reporäntan oförändrad under prognosperioden och fortsatt öka värdepappersköpen i år för att därefter låta innehavet ligga kvar oförändrat under 2022.

Swedbanks BNP-prognoser 2021 2022
Global 5,9 (4,7) 4,4 (4,1)
USA 6,8 (3,8) 3,9 (3,5)
Eurområdet (kalenderjusterat ) 4,0 (3,5) 4,0 (4,1)
Sverige 3,6 (3,0) 3,6 (3,6)
Kina 8,2 (7,9) 4,9 (4,7)
(föregående prognos inom parantes)