Swedbank: Inte klang och jubel – men en hygglig utveckling

SCB:s statistik över produktionen i det svenska näringslivet i augusti pekar inte mot någon kraftig nedgång, tvärtom syns tecken på att tjänstesektorn fortsatt hålls uppe när industrin stagnerar. Det säger Swedbanks prognoschef Andreas Wallström till Nyhetsbyrån Direkt.

”Det är inget klang och jubel, men sammantaget talar siffrorna för en hygglig utveckling under det tredje kvartalet där BNP kan komma att öka lite starkare än det gjort tidigare i år. Siffrorna talar inte för att vi står inför någon kraftig nedgång, än så länge”, säger han.

Enligt SCB:s statistik ökade produktionsvärdet i det svenska näringslivet med 2,9 procent i årstakt i augusti. Jämfört med i juli syntes en uppgång med 0,6 procent, där tjänster och bygg stigit något på sistone, medan industrin går knackigare.

”Statistiken bekräftar bilden av en tudelad utveckling. Det är fortsatta svaghetstecken för industrin, där produktionen har stagnerat de senaste 1-2 åren samtidigt som orderingången utvecklas svagt. Men med detta sagt ser tjänsteproduktionen, som sammantaget är en mycket större del av ekonomin, ut att utvecklas starkare. Det såg man också i dagens siffror”, säger Andreas Wallström.

Han noterar att olika indikatorer för den svenska ekonomin, och i synnerhet industrin, utvecklats betydligt svagare på sistone. I många fall är de nere på nivåer som inte setts på ett antal år.

”Jag tror att vi kommer att få se en försämring även i hårda data vad gäller industrin och sannolikt också utrikeshandeln. Däremot är jag inte övertygad om att vi kommer att få se någon försämring i de övriga delarna av ekonomin. Indikatorerna har varit ganska dåliga de senaste åren, då de pekat mot en alldeles för stark utveckling. Därför ska man inte dra för stora växlar på att det ska bli så dåligt som indikatorerna nu indikerar”, säger han.

Han menar att en ”hygglig” tillväxt påverkar Riksbanken, då det talar för att inflationsutsikterna längre fram inte behöver vara så låga. I samma riktning talar även den svagare kronan.

”Detta är balanserade faktorer till de senaste låga månadsutfallen för inflationen, inför kommande penningpolitiska möte”, säger Andreas Wallström.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.