Swedbank ska betala 46,6 miljoner kronor i vite efter beslut från Nasdaq Stockholm

Swedbank åker på ett vite på 46,6 miljoner kronor från Nasdaq Stockholms disciplinnämnd, enligt ett pressmeddelande. Det gäller historiska frågor från 2016-2019 och banken satte i senaste rapporten av ett belopp om 30 miljoner kronor.
Sswedbanks Jens Henriksson
I sitt beslut skriver Nasdaqs disciplinnämnd att det under en längre tid funnits brister i Swedbanks processer och rutiner för att motverka penningtvätt. Dessa brister ska under en lång tid ha varit kända för Swedbanks dåvarande högsta ledning.

”Banken har det senaste året vidtagit en rad åtgärder för att stärka informationsgivningen. I och med dagens beslut stängs ytterligare en fråga som gäller bankens historiska tillkortakommanden”, säger Jens Henriksson, VD och koncernchef Swedbank.

Det vite Swedbank ska betala motsvarar tolv årsavgifter till Stockholmbörsen.