Swedbanks vd: Svårt säga när USA-utredningarna är klara

Det är svårt att säga hur lång tid de amerikanska myndighetsutredningarna kring misstänkt penningtvätt i Swedbank kommer att ta. Det uppgav Swedbanks nya vd Jens Henriksson för reportrar efter delårsrapporten för det tredje kvartalet 2019.

Swedbank kan enligt rådande regelverk inte spekulera kring huruvida banken kommer att få böter eller hur stora eventuella böter i så fall väntas bli, uppgav Jens Henriksson.

”Vi måste ha en tillförlitlig analys innan vi gör detta. Vi har ingen sådan tillförlitlig analys. Vi följer detta löpande och om vi kommer fram till något nytt kommer vi att berätta då”, sade Swedbank-chefen.

Banken räknar med att ha utredningsrelaterade kostnader på cirka 1 miljard kronor under helåret, vilket är i linje med tidigare guidning. Hur utredningskostnaderna kommer att se ut under nästa år är dock svårt att säga, enligt Swedbank-chefen.

När det gäller tidslinjen för myndighetsutredningarna uppger Jens Henriksson att det banken vet är att de svenska och estniska finansinspektionerna har sagt att deras resultat kommer att komma under det första kvartalet 2020.

”Vi tror att vi ungefär samtidigt med det kommer att kunna redovisa resultatet av vår interna utredning. När det gäller de amerikanska myndigheterna är det svårt att bedöma. När jag var i USA pratade jag med andra banker som har varit föremål för amerikanska myndigheter och det kan ta allt från ett till fem år”, sade Swedbank-chefen.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.