Thedéen: Detta kommer vara avgörande för utvecklingen framöver

Finansinspektionen ser att riskerna kommer att vara betydande när de finanspolitiska åtgärderna, som infördes för att dämpa den ekonomiska smällen vid coronapandemin, vid någon tidpunkt ska avvecklas. I dagsläget ser det ut som att amorteringskravet för hushåll återinförs i slutet av augusti och redan i december lättade Finansinspektionens rekommendationer kring företagens utdelningar.
Erik Thedéen, generaldirektör för Finansinspektionen (FI)
Erik Thedéen, generaldirektör för Finansinspektionen (FI). Foto: Emma-Sofia Olsson / SvD / TT
”Att avveckla de finanspolitiska stödåtgärderna och återställa kraven vid rätt tillfälle kommer därför att vara avgörande för utvecklingen framöver. Det finns risker förknippade med att dra tillbaka åtgärder för snabbt, speciellt som sårbarheten bland företag och hushåll är fortsatt hög”, sade generaldirektör Erik Thedéen under ett möte med finansutskottet i dag, enligt ett skriftligt uttalande.

När pandemin tog fart fattade Finansinspektionen snabbt beslut för att underlätta för både finansiella företag och hushåll att hantera krisen och för att säkra kreditförsörjningen till den reala ekonomin. Finansinspektionen sänkte det kontracykliska buffertkravet för de svenska bankerna till noll och signalerade att bankerna skulle använda sina likviditetsbuffertar. Även hushållen fick stöd i form av pausat amorteringskrav för bolånen.

”De stödåtgärder som införts, av oss, andra myndigheter och regeringen, har varit nödvändiga för att säkerställa stabiliteten i det finansiella systemet och bidra till att mildra effekten på samhällsekonomin”, kommenterar Thedéen.

Samtidigt påpekar han att åtgärderna över tid kan bidra till ökade stabilitetsrisker delvis som en följd av att både företag och hushåll ökar sina skulder.

”Samtidigt behöver vi förr eller senare komma tillbaka till ett normalläge. Ett läge där vi kräver buffertar av bankerna och reserver hos hushållen. Vi ska ju klara nästa kris också. Och är det något som den här krisen har visat är att det att marginaler och buffertar är nödvändiga för att klara av en oväntad negativ utveckling”, säger Thedéen.

Finansinspektionen tog redan i slutet av 2020 ett steg mot mer normala förutsättningar då myndigheten kommunicerade sin syn på utdelningar inför 2021.

”Vi förväntar oss att bankerna, inklusive kreditinstitut och andra finansiella företag som försäkringsbolag, ska vara fortsatt återhållsamma med aktieutdelning och aktieåterköp fram till den 30 september 2021, men rekommendationen att helt avstå från utdelningar gäller däremot inte längre”, säger han.

Thedéen ger även besked kring pausen på amorteringskravet som Finansinspektionen vill återinföra den 31 augusti i år.

”Vi bedömer att det ekonomiska läget medger att vi då går tillbaka till den normala ordningen att hushållen ska amortera för att åter bygga motståndskraft. Men vi följer självfallet utvecklingen mycket noga”.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.