Titania sätter teckningskurs till 20 kronor

Fastighetsbolaget Titania har offentliggjort sitt prospekt inför den avsedda noteringen på First North. I samband med noteringen kommer nyemitterade och befintliga aktier till ett sammanlagt värde om 500 miljoner kronor att erbjudas. Anmälningsperioden inleds imorgon den 30 november och första handelsdag förväntas bli den 10 december.
Stockholmsbörsen
Foto: Joakim Ståhl / SvD / TT
Titania är ett fastighetsbolag med fokus på Stockholmsregionen och dess verksamhet består av projektutveckling, produktion och förvaltning. Bolagets affärsidé är att kombinera projektutveckling med kostnadseffektiv produktion för att bygga upp ett eget bestånd med hyresbostäder med stabila kassaflöden.

Priset per B-aktie har fastställts till 20 kronor, vilket motsvarar ett marknadsvärde på bolaget om 1 miljard kronor. Erbjudandet omfattar högst 23 585 000 B-aktier, motsvarande cirka 33% av det totala antalet aktier och 12,8% av antalet röster. 21,5 miljoner av aktierna nyemitteras och resterande säljs av de befintliga ägarna Einar Janson Invest och Nikan Ghahremani Invest. I syfte att täcka eventuell övertilldelning har dessa ägare åtagit sig att sälja ytterligare cirka 1,4 miljoner aktier.

De nyemitterade aktierna tillför bolaget 430 miljoner kronor före transaktionskostnader. Aktierna kommer att erbjudas till allmänheten i Sverige samt till institutionella investerare i Sverige och internationellt.

Jacob Karlsson (vd, grundare och storägare i K-Fastigheter), Fjärde AP-fonden och Dammskogen Förvaltning har åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet till ett belopp om cirka 375 miljoner kronor (med förbehåll för vissa sedvanliga villkor).

Bakgrunden att man väljer att noteras är att få tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna. Styrelsen och de två aktieägarna anser också att möjligheten att äga aktier i Titania kan leda till ökat engagemang från kunder, affärspartners och anställda.