Tradedoubler ökar resultatet

Tradedoubler redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en vändning till rörelsevinst.
”Tradedoublers resultat har under andra kvartalet 2020 i stor utsträckning påverkats av covid-19-krisen som har påverkat alla affärssegment och marknader. Resesegmentet, som normalt står för cirka 20 procent av Tradedoublers omsättning, har minskat med cirka 80 procent, medan alla detaljhandelsrelaterade segment har ökat på grund av en ökad efterfrågan av försäljning online. Marknader med en hög andel resekunder, som Frankrike, Nederländerna och Storbritannien, har lägre resultat medan de andra marknaderna har gynnats av situationen”, konstaterar vd Matthias Stadelmeyer.

Omsättningen sjönk 0,7 procent till 287 miljoner kronor (289). Justerat för valutakurseffekter var omsättningen oförändrad.

Ebitda-resultat blev 14 miljoner kronor (7), med en ebitda-marginal på 4,9 procent (2,4).

Rörelseresultatet blev 3,8 miljoner kronor (-1,9), med en rörelsemarginal på 1,3 procent.

Resultatet före skatt var 6,7 miljoner kronor (-6,4).

Resultatet efter skatt blev 6,1 miljoner kronor (-7,1).

Resultat per aktie hamnade på 0,13 kronor (-0,16).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 30 miljoner kronor (16).

Det konstateras att fokus på kostnader, inklusive statligt stöd på vissa marknader, har hjälpt bolaget att hantera krisen och till och med förbättra lönsamheten.

”Krisen kommer att fortsätta påverka vår verksamhet under de kommande kvartalen, men till vilken utsträckning är svårt att förutse då det i hög grad beror på makroekonomiska omständigheter”, uppger Tradedoubler-chefen.

Tradedoubler, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 287 289 -0,7%
EBITDA 14 7 100,0%
EBITDA-marginal 4,9% 2,4%
Rörelseresultat 3,8 -1,9
Rörelsemarginal 1,3%
Resultat före skatt 6,7 -6,4
Nettoresultat 6,1 -7,1
Resultat per aktie, kronor 0,13 -0,16
Kassaflöde från löpande verksamhet 30 16 87,5%