Tysklands ZEW-index minskade mer än väntat i oktober

Tysklands ZEW-index, som mäter investerares och analytikers förväntningar på ekonomin, minskade mer än väntat i oktober.
Foto: Markus Schreiber/TT
ZEW-index sjönk till 22,3 i oktober. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en minskning till 23,5.

Föregående månads utfall var 26,5.

Tyskland oktober, 2021 Konsensus Förändring mot konsensus september, 2021
ZEW-index förväntningar 22,3 23,5 -5,1% 26,5
ZEW-index nuvarande situation 21,6 28,0 -22,9% 31,9

Konsensusdata från Bloomberg