Tyskt ZEW-index ökade mer än väntat

Tysklands ZEW-index, som mäter investerares och analytikers förväntningar på ekonomin, ökade mer än väntat i februari.
Foto: Michael Probst/TT
ZEW-index förbättrades i februari till 71,2. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en minskning till 59,5.

Föregående månads utfall var 61,8.

Tyskland februari, 2021 Konsensus Förändring mot konsensus januari, 2020
ZEW-index förväntningar 71,2 59,5 19,7% 61,8

Konsensusdata från Bloomberg