Uppgifter: Utredning föreslår att Riksbanken tappar makt till riksdagen

Riksbanksutredningen kommer att föreslå att makt flyttas från Riksbanken till riksdagen, att antalet ledamöter bantas och att tiden som de får inneha sina poster inskränks. Det rapporterar Svenska Dagbladet.

Svenska Dagbladet citerar Johan Lönnroth (V), ledamot i Riksbankskommittén som hade sitt sista möte på onsdagen.

Ett av kommitténs förslag är att riksdagen måste godkänna både inflationsmåttet och nivån som Riksbanken ska förhålla sig till när de sätter räntan. Riksbanken ska också framöver kunna ta hänsyn till finansiell stabilitet.

Antalet direktionsledamöter föreslås minska med en, till fem ledamöter. Det skulle ta bort den utslagsröst som riksbankschefen har i dag.

Johan Lönnroth uppger vidare att kommittén föreslår att riksdagens finansutskott ska få mer pengar för att bättre kunna granska hur bra Riksbanken utför sitt uppdrag, något som Lönnroth själv är tveksam till.

Johan Lönnroth är själv kritisk till att inflationsmålet även fortsättningsvis kommer att vara Riksbankens överordnade mål, och han planerar att som den ende av kommitténs politiker att reservera sig mot de föreslagna ändringarna i Riksbankslagen.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.