USA:s BNP i linje med förväntningarna

USA:s bruttonationalprodukt, BNP, ökade med 3,1 procent i beräknad årstakt under första kvartalet.

Det visar den andra beräkningen av BNP från det amerikanska handelsdepartementet. Den första beräkningen visade en BNP-uppgång på 3,2 procent.

Enligt Reuters prognosenkät inför det definitiva utfallet väntade sig analytiker att BNP skulle ha ökat med 3,1 procent.

BNP-utvecklingen under fjärde kvartalet 2018 uppgick till oreviderade 2,2 procent.

Den privata konsumtionen steg med 1,3 procent under första kvartalet (+1,2).

Prisindex för den privata konsumtionen, PCE price index, steg 0,4 procent under första kvartalet (+0,6). Motsvarande index rensat för livsmedel och energi, (Core PCE index) steg 1,0 procent (+1,3), analytiker hade väntat en uppgång med 1,3 procent.

Den slutliga efterfrågan, real final sales, steg 2,5 procent under första kvartalet (+2,5). Slutlig inhemsk efterfrågan steg 1,5 procent (+1,4).

Den offentliga konsumtionen steg 2,5 procent (+2,4). Försvarsutgifterna steg med 4,0 procent (+4,1).

Fasta bruttoinvesteringar ökade med 1,0 procent under första kvartalet i beräknad årstakt (+1,5). Investeringar i utrustning sjönk 1,0 procent (+0,2). Bostadsinvesteringarna sjönk 3,5 procent (-2,8).

Lagren ökade med 125,5 miljarder dollar (128,4).

Handelsnettot visade ett underskott på 903,6 miljarder dollar (-899,3). Exporten ökade 4,8 procent (+3,7), medan importen minskade 2,5 procent (-3,7).

Privatkonsumtionen gav ett BNP-bidrag på 0,90 procentenheter (+0,82), medan bidraget från nettoexporten var +0,96 procentenheter (+1,03). Lagerförändringen gav ett bidrag på +60 procentenheter (+0,65).OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.