Utbildningsappen Albert ska noteras på First North

Utbildningsappen Albert avser att genomföra en notering av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Det framgår av ett pressmeddelande.
Albert
Genrebild av barn med surfplattor. Foto: Christine Olsson / TT
Albert, som formellt heter Eeducation Albert, avser att i samband med noteringen genomföra en nyemission av aktier om 265 miljoner kronor, inklusive en övertilldelningsoption om upp till 35 miljoner kronor.

”Ända sedan starten av Albert 2015 har vi arbetat med att bidra till bättre utbildning genom att erbjuda varje barn i Europa en skräddarsydd läroupplevelse. Vi har en vision om att kunna kombinera affärsverksamhet med främjande av social hållbarhet, och är stolta över att hittills ha hjälpt över 275 000 familjer med deras barns utbildning. Idag har vi nära 60 000 aktiva betalande prenumeranter i fyra länder via fem appar i vårt nuvarande produktutbud”, kommenterar grundarna Arta Mandegari och Salman Eskandari.

Albert har 40 medarbetare och inhyrd personal såsom konsulter. Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg.

Albert befinner sig i en intensiv tillväxtfas. Bolagets antal betalande prenumeranter har ökat från 6 400 vid utgången av räkenskapsåret 2018 till 59 700 vid utgången av andra kvartalet 2021, motsvarande en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 144%. Vid utgången av andra kvartalet 2021 uppgick bolagets årliga återkommande intäkter till 69 miljoner kronor, och har växt med en årlig tillväxttakt om 163% sedan utgången av räkenskapsåret 2018.

Inför noteringen är Alberts största aktieägare Schibsted Tillväxtmedier som äger 21,6%, Abanico Invest som äger 9,6% och Muirfield Invest som äger 9,3% av aktierna i Bolaget. Grundarna Arta Mandegari och Salman Eskandari äger vardera 7,3% av aktierna. Bland övriga befintliga aktieägare finns bland annat Roosgruppen, Inbox Capital, Lena Apler genom bolaget Helichrysum Gruppen, Mathias Kamprad, som även avser förvärva ytterligare aktier i erbjudandet samt MP Pensjon PK.

De exakta villkoren i erbjudandet är ännu inte klara. Nasdaq Stockholm kommer att godkänna en ansökan om upptagande till handel av bolagets aktier på First North under förutsättning att vissa sedvanliga villkor uppfylls, däribland att bolaget inkommer med en sådan ansökan och att spridningskravet för dess aktier är uppfyllt. Handeln i aktierna på First North förväntas inledas under första halvan av oktober.

Ankarinvesterare som tecknar aktier för 160 miljoner kronor, till ett pris om högst 49 kronor per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde om upp till omkring 600 miljoner kronor för bolagets samtliga utestående aktier före erbjudandet, är Consensus Asset Management, Strand Kapitalförvaltning, samt nuvarande aktieägare Abanico Invest, Muirfield Invest och Roosgruppen.