Vändning i sikte

ANALYS Consilium har haft motvind inom såväl olje- och gassektorn som nybyggnationsmarknaden av fartyg. Mycket talar dock för att vändningen i efterfrågan är här. Kombinerat med kostnadsbesparingsprogrammet är aktien köpvärd.

KÖP Brandsäkerhetsföretaget Consilium har haft några tuffa år på två av sina största slutmarknader: olje- och gassektorn samt nybyggnation av stora handelsfartyg. Omsättningen och vinsten toppade 2015 för bolaget och sedan dess har aktien halverats.

För olja- och gassektorn har tiden sedan 2014 då oljepriset kollapsade varit ett stålbad. Investeringarna i sektorn har dock sjunkit så lågt att Fatih Birol, chefen för Internationella Energirådet (IEA), nu är allvarligt bekymrad. Om det inte investeras mer i konventionell produktion kan oljemarknaderna få allvarliga problem runt 2020, bedömer han.

Under ungefär samma period har beställningarna av nya fartyg hos de oftast asiatiska varven kollapsat. 2013 beställdes det strax över 3 000 fartyg. Tre år senare beställdes det runt 600. Marknaden bedöms dock ha bottnat och 2017 ökade orderingången för första gången på fyra år.

För Consiliums del har utvecklingen varit tuff. Resultatutvecklingen har dock varit betydligt bättre än vad aktiekursen ger sken av. Bolaget har alltjämt starka marknadspositioner och att hälften av världens stora fartyg har Consiliumprodukter ombord ger en stor och stabil eftermarknad att luta sig mot. Därtill har bolagets erbjudande till andra nischområden som specialfartyg, tåg och större fastigheter växt så att det största affärsområdet Marine & Safety kunnat öka omsättning och resultat trots nedgången för olja- & gas och varvens orderingång.

Värre har det varit i det mindre affärsområdet Safety Engineering som inte har samma spridning i sina slutmarknader. Bara 2017 tappade bolaget en tredjedel av omsättningen och redovisade för första gången någonsin förlust.

Bolaget har mött den senaste tidens motvind med åtgärder. Under 2017 genomfördes ett besparingsprogram som minskar kostnaderna med 40 miljoner kronor i kvarvarande verksamheter och mot slutet av förra året togs beslutet att renodla verksamheten mot brandsäkerhetsprodukter. Delar av verksamheterna inom navigation har redan sålts och bolaget förväntar sig att slutföra renodlingen under 2018.

Nyckeln för Affärsvärldens syn på Consilium är att nedgången som varit inom olja & gas och varvens orderingång har nått botten och börjat vända upp. Det stöds dels av kommentarer från andra bolag i sektorn och av vad den mångårige vd:n Ove Hansson skrev i bolagets halvårsrapport i veckan. Efterfrågan från kryssningsfartyg, militära fartyg, större fastigheter, tåg- och tunnelbanor är fortsatt stark, skrev han. Handelsfartyg väntas samtidigt öka från historiskt låga nivåer och inom olja- & gas förväntar sig bolaget en ökad aktivitet.

Mot den bakgrunden bedömer Affärsvärlden de uppdaterade finansiella mål som presenterades i samband med bokslutet 2017 som realistiska. De säger att tillväxten ska vara över 10 procent under de kommande fem åren och att rörelsemarginalen ska vara minst 12,5 procent senast 2022.

Affärsvärlden tror inte att bolaget växer med 10 procent i år eller nästa år, men den tillväxten som blir räcker ändå för att lyfta rörelseresultatet till drygt 160 miljoner kronor 2019. Nås den försiktiga prognosen är aktien billig på nuvarande nivåer.

Det finns dock flera faktorer som manar till försiktighet. Bolagets höga skuldsättning, där nettoskulden uppgår till 4,5 gånger ebitda exklusive hybridobligationen är en sådan faktor. En annan är valutakänsligheten där 10 procents förändring i dollarn kan påverka rörelseresultat med över 30 procent. Att aktien är relativt illikvid är en tredje. För Affärsvärlden väger dock de ljusare utsikterna över och rekommendationen blir köp.

 

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.