”Vi måste få upp marginalerna”

Nio frågor till Pergos vd, Tony Sturrus.

Golvtillverkaren Pergos nye vd Tony Sturrus har en diger uppgift framför sig för att få rätsida på bolagets finanser. Nu vill han bredda produktutbudet, pressa inköpspriserna, öka tillväxten i Europa och förbättra marginalerna.

Den som följt Pergo sedan avknoppningen från Perstorp-koncernen och börsnoteringen sommaren 2001 vet att bolaget varit rejält härjat av motgångar. Täta vd-skiften, konkurshot bara några månader efter noteringen och storägare som gjort allt för att bli av med aktien har gjort Pergo till ett sargat bolag.

Vilka utmaningar står bolaget inför?
– Vi måste få upp marginalerna för att nå bättre resultat, vilket i förlängningen skapar aktieägarvärde. Samtidigt måste vi investera i produktutveckling och marknadsföring för att kunna växa.

Hur ska ni få upp försäljningen?
– Vi ska vara ett golvföretag snarare än ett bolag som endast säljer laminatgolv. Vi måste alltså bredda produktutbudet genom att tillverka våra egna produkter samtidigt som vi kompletterar med inköpta produkter. Vi kommer att inleda strategiska partnerskap med andra producenter.

Vad ska du göra för att förbättra Pergos vinster?
– Efter förändringar i de nordamerikanska fabrikerna för ett och ett halvt år sedan är de väsentligt mycket mer kostnadseffektiva än de i Europa. Nu måste vi också se till att de europeiska blir mer kostnadseffektiva. Pergo har varje år kostnader på 1,8 miljarder kronor för inköp av material och maskiner för att kunna producera varorna. Vi kommer nu att sätta press på våra leverantörer för att få bättre priser. Sänker vi bara våra inköpspriser med 1 procent kan vi tjäna väldigt mycket mer pengar än i dag.

– Vi måste också få upp tillväxten i Europa. Den bör ligga på mellan 5 och 6 procent per år. För att öka den ska vi lansera en ny produktlinje som ska fungera som ett komplement till dagens sortiment. Pergo måste också se över och minska kostnaderna på företagsnivå och ha ungefär samma overhead-kostnader som andra jämförbara företag.

Kommer du att göra några förändringar av dagens strategi?
– Nej, jag är nöjd med den. Styrelsen har lagt ut en bra riktlinje. Nu är fokus på att verkställa strategin.

Kan det bli aktuellt med ytterligare uppsägningar?
– Det är för tidigt att tala om uppsägningar. Organisationen kommer på ett naturligt sätt följa företagets utveckling.

På vilket sätt kommer er produktportfölj att förändras?
– I Nordamerika har vi redan breddat vårt sortiment. I Europa sker förändringen långsamt, men vi måste öka takten och ha produkter inom olika prisnivåer så att vi har ett brett marknadssegment. De bästa kunderna är de du redan har. Våra nya produkter kommer att lanseras i Europa i mitten av denna sommar och i början av hösten. I Europa kommer vi att börja sälja trägolv 2006.

Hur ska ni bli bättre på att möta konkurrensen?
– Försäljning handlar inte bara om pris, utan också om service och kundrelationer. I Europa kommer vi att jobba med att stärka våra kundrelationer.

Hur ser du på den senaste tidens turbulens kring företaget?
– Det finns inga stridigheter inom företaget. Med nya aktieägare så får vi ett annorlunda och starkare finansiellt fokus. Det känns som att vi har en bra styrelse.

Vilka marginaler är godtagbara för er verksamhet?
– Det långsiktiga målet är 8 procent och dit måste vi nå inom tolv till arton månader. Ju tidigare desto bättre. I USA har vi kommit en bra bit på väg och visar marginaler på mellan 6 och 7 procent. I Europa ligger de på knappt 4 procent.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.