Vice riksbankschefen: Kanske penningolitiken borde gjorts än mer expansiv

Man kan fråga sig om det inte borde gjorts en ännu större revidering av penningpolitiken i expansiv riktning. Det sade vice riskbankschefen Per Jansson vid det penningpolitiska mötet den 24 april, enligt protokollet från mötet.

Mot bakgrund av frågetecken kring styrkan i det svenska inflationstrycket och utvecklingen i omvärlden var det både rimligt och bra att Riksbanken reviderade ner inflations- och ränteprognosen något och samtidigt beslutade att fortsätta att köpa statsobligationer under ännu en tid.

“Det förtjänar i sammanhanget att påpekas att inflationsprognosen, med undantag för ett antal månader kring årsskiftet 2019/20, är lägre än tidigare trots att penningpolitiken görs mer expansiv. Precis som noteras i rapportutkastet reser detta frågan om vi inte borde göra en ännu större revidering av penningpolitiken i expansiv riktning”, sade han.

Han tillade samtidigt att förbättringarna i inflationsbilden som skett under 2017 och 2018 gör att Riksbanken nu kan bedriva penningpolitiken med lite mer tålamod än tidigare.

“Samtidigt är det viktigt att påpeka att det först är mot slutet av prognosperioden som inflationen stabiliseras kring inflationsmålet. Det visar att läget är skört och att prognosen inte tål några större nya nedrevideringar, utan att också föra med sig ytterligare justeringar av penningpolitiken”, sade Per Jansson.

Han sade att det finns frågetecken kring styrkan i det svenska inflationstrycket, som visat sig klart lägre än väntat under 2019. Den senaste tidens stora och ihållande bidrag till inflationen från energipriserna är en faktor som reser frågetecken liksom systematiken i Riksbankens prognosmissar, där inflationen oftast har överskattats.

Per Jansson talade även om att svaghetstecknen i inflationstrycket har börjat sätta avtryck i inflationsförväntningarna.

“Än så länge är nedgången inte så stor och har mest att göra med förväntningarna på kort sikt, ett respektive två år framåt i tiden. Men det är viktigt att hålla ett öga på inflationsförväntningarna, särskilt med tanke på de kommande avtalsförhandlingarna. Det är av mycket stor betydelse att arbetsmarknadsorganisationerna uppfattar inflationsmålet som ett stabilt ankare för pris- och lönebildningen när förhandlingarna så småningom drar igång på allvar”, sade han.

Vidare talade han om omvärlden och noterade att det finns ett antal stora risker som är svåra att göra prognoser och ta höjd för, vilket talar för försiktighet från penningpolitikens sida.

“Det bästa man kan göra är att vara medveten om dem och gå försiktigt fram med penningpolitiken generellt sett. En princip som man då kan följa är att på marginalen hellre göra för mycket än för lite, att ‘err on the expansionary side’ som man skulle säga på engelska. Jag uppfattar att både Federal Reserve och ECB har följt den här principen under senare år och alltjämt fortsätter att göra det”, sade han.

Per Jansson tillade också att det behövs ett omtag i Riksbankens växelkursanalyser.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här