Viking Supply Ships ökar rörelseförlusten

Rederiet Viking Supply Ships redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar också ökad rörelseförlust.
Foto: Chris Cross
Omsättningen sjönk 45,9 procent till 60 miljoner kronor (111).

Ebitda-resultat blev -34 miljoner kronor (6).

Rörelseresultatet blev -55 miljoner kronor (-12).

Resultatet före och efter skatt var -53 miljoner kronor (-14).

Resultat per aktie hamnade på -5,8 kronor (-1,4), avseende kvarvarande verksamhet.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -14 miljoner kronor (104).

Likvida medel uppgick till 181 miljoner kronor. Vid årsskiftet var nivån 242 miljoner.

“I likhet med föregående kvartal har även det andra kvartalet påverkats av låga oljepriser och covid-19 situationen”, säger vd Trond Myklebust i en kommentar.

Han säger vidare:

“Koncernen har en stark finansiell ställning med en balansräkning utan räntebärande skulder. Ytterligare besparingsåtgärder har dock vidtagits för att mildra effekterna av den rådande situationen. Även om marknaden förväntas vara fortsatt utmanande, visar de nyligen erhållna kontrakten för Magne- och Loke Viking fördelarna med att operera i nisch med mindre utbud och
högre hinder för nyetableringar”.

Viking Supply Ships, Mkr Q2-2020 Q2-2019
Nettoomsättning 60 111
EBITDA -34 6
EBITDA-marginal 5,4%
Rörelseresultat -55 -12
Resultat före skatt -53 -14
Nettoresultat -54 -14
Resultat per aktie, kronor -5,8 -1,4
Kassaflöde från löpande verksamhet -14 104
Likvida medel 181
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här