Vinsten stiger för Hembla

Fastighetsbolaget Hembla, som tidigare hette D Carnegie, redovisar hyresintäkterna om 477 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (386).

Driftnettot ökade till 218 miljoner kronor (166) och förvaltningsresultatet steg till 69 miljoner kronor (1).

Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 659 miljoner kronor (222). Värdeförändringar finansiella instrument uppgick till -7 miljoner kronor (-49).

Resultatet före skatt ökade till 746 miljoner kronor (190). Resultatet efter skatt ökade till 576 miljoner kronor (156).

Vinst per aktie uppgick till 6:26 kronor (1:98) före utspädning, och uppgick till 6:23 kronor (1:96) efter utspädning.

Hembla förvaltar bostadsfastigheter med fokus på Stockholm och andra tillväxtorter.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.