Vinstlyft för Viking Supply Ships

Rederiet Viking Supply Ships hade en nettoomsättning för kvarvarande verksamhet på 159 miljoner kronor (72) under det tredje kvartalet.

Ebitda-resultatet blev 67 miljoner kronor, jämfört med -19 om man exkluderar reavinster från fartygsförsäljningar.

De genomsnittliga dagsraterna under det tredje kvartalet uppgick till 39.300 dollar (27.100), medan genomsnittlig utnyttjandegrad uppgick till 89 procent (56).

“Efter två gynnsamma kvartal, träder nu Nordsjömarknaden in i en period som normalt medför säsongsmässigt reducerad aktivitet”, skriver vd Trond Myklebust i rapporten.

Riggaktiviteterna kommer troligtvis att minska något, enligt honom, men förväntas kvarstå på en bättre nivå jämfört med motsvarande period de senaste åren. Detta, i kombination med utmanande väderförhållanden under vinterperioden, kan ge utrymme för perioder med hög aktivitet i marknaden, även om den totala utnyttjandegraden förväntas minska, skriver vd.

“Förväntningen är även att återhämtningen i marknaden kommer att fortsätta under 2020, men det är uppenbart att marknadsbalansen är ytterst känslig och beroende av att fartygsägarna är återhållsamma med att ta ut ytterligare tonnage i marknaden”, skriver Trond Myklebust.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här