Winsth: Låga räntor trots Fed-höjning

Trots att den amerikanska centralbanken Federal Reserve sannolikt höjer styrräntan i december leder inte detta till slutet på lågräntemiljön i Sverige, skriver Affärsvärldens krönikör tillika Nordeas chefsekonom Annika Winsth i bankens boränteprognos.

Att Fed inleder sin räntehöjningscykel är ett gott tecken, då det betyder att den amerikanska ekonomin äntligen är så stark att de vågar lämna nuvarande bottennivå, skriver chefsekonomen. Att USA växer snabbare är bra för världstillväxten och därmed även för Sverige.

”Återhämtningen är dock skör. Om Fed går allt för fort fram stärks dollarn, vilket missgynnar amerikansk export och därmed ekonomin. Fed går därför sannolikt försiktigt fram. Det betyder att räntorna stiger men i långsam takt”, fortsätter hon.

Svensk ekonomi går bra och inflationen har stigit, men trots det kan Riksbanken tvingas sänka reporäntan ytterligare och eventuellt också stimulera på andra sätt. Skälet är att den europeiska centralbanken ECB sannolikt vidtar fler åtgärder – om ECB agerar men inte Riksbanken så stärks kronan, betonar Winsth.

”En starkare krona dämpar inflationsimpulserna och risken är då att inflationen faller tillbaka igen. Det huvudsakliga skälet till att inflationen har stigit är nämligen Riksbankens agerande. Riksbankens mycket expansiva politik har lett till att kronan försvagas”, resonerar Annika Winsth.

”Räntorna lär därmed ligga kvar på låga nivåer även framöver. För hushåll som funderar på att binda delar av sina bolån är nivåerna dock historiskt mycket låga”, konkluderar chefsekonomen.

Procent       

2015-11-27   

3 mån 

jun 2016*

dec 2016*

dec 2017*

—————————————————————-

Reporäntan       

-0,35     

-0,45   

-0,45    

-0,20    

0,12

 

Boränta Nordea

3 mån             

1,97      

1,90    

1,90      

2,35    

2,40

2 år              

2,08      

2,05    

2,15     

2,50    

3,10

5 år              

2,31      

2,35    

2,55     

2,85    

3,25

 

* Nordeas prognos

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.