Winsth: Ökad press på räntesänkning

Det kan bli svårt för Riksbanken att nå inflationsmålet, säger Nordeas Annika Winsth, som menar att pressen på en räntesänkning har ökat, även om det ska mycket till för Riksbanken att återgå till en minusränta.

KPIF-inflationen för januari kom in på låga 1,2 procent, vilket var långt under riksbankens egen prognos. Främst var det låga energipriser som drog ner inflationen, och även om Riksbanken skulle kunna bortse från energipriserna, så är det just dessa priser som tidigare varit en viktig förklaring till att Riksbanken nått inflationsmålet, påpekar Nordeas chefsekonom Annika Winsth i bankens boränteprognos.

Det finns risk för att KPIF-inflationen hamnar runt 1 procent-strecket senare under året och förtroendet för att Riksbanken ska nå sitt inflationsmål är inte särkskilt stort. Pressen på att Riksbanken ska sänka räntan lär öka om inflationen kommer ner runt 1 procent, men Annika Winsth tror ändå att det ska mycket till för banken att återgå till en minusränta.

“När Riksbanken höjde räntan i december gjorde den det trots att den inte förväntade sig att nå inflationsmålet. Det talar för att man önskade komma bort från minusränta. Banken kan vidta andra åtgärder än att sänka räntan, men oavsett lär det bidra till fortsatt lågräntemiljö”, skriver hon.

Hon pekar även på att coronaviruset kan innebära en risk för global tillväxt och att Riksbanken kan behöva ta hänsyn till de ekonomiska effekterna.

“I den miljön ska det mycket till för att räntorna ska börja stiga och det går inte att utesluta att de faller. För tillfället kan det därmed vara klokt att välja räntor med kort löptid”, skriver hon.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här