Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Durocs vinst lyfter

2019-05-07 07:35
Foto: Duroc

Industri- och handelskoncernen rapporterar en kraftigt ökad vinst.

Duroc rapporterar en nettoomsättning på 778 miljoner kronor (653) för det tredje kvartalet, januari-mars, i det brutna räkenskapsåret. Organisk tillväxt uppgick till 9 procent.

Ebitda-resultatet uppgick till 43,5 miljoner kronor (26,0). Justerad ebitda blev 40,5 miljoner kronor (30,4), motsvarande en justerad ebitda-marginal1 om 5,2 procent (4,7).

Rörelseresultatet uppgick till 30,5 miljoner kronor (14,6).

Resultat efter skatt uppgick till 21,0 miljoner kronor (10,6), motsvarande 0:54 kronor per aktie (0:27).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 26,5 miljoner kronor (47,5).

Under kvartalet har Duroc investerat 42 miljoner kronor, motsvarande en ägarandel om 10 procent i det engelska börsbolaget Carclo.

"Detta kvartal är det Industrihandel och specifikt Duroc Machine Tool som accelererar och därmed står för den största förbättringen i koncernen. Därmed kan jag med glädje konstatera att de krafttag som initierades för att komma tillrätta med en företagsgrupp som underpresterat under en lång tid nu ger resultat", kommenterar vd John Häger.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom