Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Nilörn vinstvarnar

2020-01-22 08:43
Foto: Nilörn

Nilörns rörelseresultat mer än halverades i fjärde kvartalet enligt preliminära siffror.

Etikettillverkaren Nilörn har sett fortsatta utmaningar i detaljhandelssektorn i fjärde kvartalet med lägre omsättning i framför allt England. Enligt preliminära siffror minskade bolagets omsättning i fjärde kvartalet med 4 procent till 171 miljoner kronor (186) medan rörelseresultatet sjönk till 11,5 miljoner kronor (25,4).

"Fjärde kvartalet var än mer utmanande än förväntat med lägre omsättning i framförallt England och ett antal större kunder, vilket även beräknas få en negativ effekt under första kvartalet 2020. Dock har vi positiva signaler från flertalet av våra dotterbolag, så även om det tillfälligt har varit en nedgång ser jag med tillförsikt på framtiden", säger vd Claes af Wetterstedt i ett pressmeddelande.

Omsättningen justerat för valutaeffekter blev 162 miljoner kronor (186), vilket innebär en underliggande organisk minskning om 13 procent.

Bruttomarginalen var 44,2 procent (44,1) medan rörelseresultatet landade på 11,5 miljoner kronor (25,4).

Orderingången var upp 4 procent under perioden till 188 miljoner kronor (181).

För helåret 2019 ökade orderingången med 0,4 procent till 753 miljoner kronor (750). Omsättningen var också upp 0,4 procent till 715 miljoner kronor (712), medan den justerat för valutaeffekter minskade 4 procent till 682 miljoner kronor (712). Bruttovinstmarginalen blev 43,0 procent (44,4) och rörelseresultatet 66,2 miljoner kronor (85,2).

Nilörn presenterar sin fullständiga bokslutskommuniké den 12 februari.

Affärsvärlden Finwire

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom