Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Quickcool handelsstoppad på Spotlight

2019-10-14 14:43

Handeln med aktier och teckningsoptioner i medicinteknikbolaget Quickcool har stoppats på marknadsplatsen Spotlight.

Det framgår av ett handelsmeddelande.

Handelsstoppet gäller tillsvidare.

"Skälet till handelsstoppet är att Spotlight bedömer att det råder osäkerhet kring bolagets informationsgivning och att fortsatt handel riskerar att skada investerarnas intressen. Finansinspektionen har underrättats om handelsstoppet", skriver Spotlight.

Totalt hade 3.300 aktier omsatts måndagen, fördelat på tre avslut.

Quickcool meddelade i början av förra veckan marknaden att förhandlingarna avseende det förslag som ska säkra långsiktig finansiering pågår och förväntas avslutas under oktober månad.

"Förhandlingarna om finansieringsförslaget pågår, med målet att underteckna en avsiktsförklaring i oktober", skrev bolaget förra måndagen.

Quickcool hade tidigare kommunicerat att ett färdigt förslag skulle presenteras under september.

Som tidigare offentliggjorts omfattar förslaget en potentiell "omvänd fusion" med ett tredjepartsföretag med olika verksamheter inom kosttillskott, biotech och läkemedelsindustrin som har annan karaktär än Quickcools verksamhet.

Betalning av köpeskillingen för detta förvärv görs genom utfärdandet av nya Quickcool aktier. Genom transaktionen skapas en koncern som skulle kunna bidra till den långsiktiga finansieringen av Quickcools utvecklingsprojekt, hette det i förra måndagens pressmeddelande.

"Så snart slutgiltiga villkor har överenskommits mellan parterna, kommer styrelsen att göra ett tillkännagivande om den potentiella transaktionen (som för närvarande omfattas av ett sekretessavtal enligt marknadspraxis) samt kalla till en extra bolagsstämma för beslut", skrev Quickcool då.

I augusti meddelade Quickcool att bolaget hade mottagit ett förslag om långsiktig finansiering av Quickcools löpande verksamhet fram till beviljandet av den erforderliga CE-märkningen av Quickcool System.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom