Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Stora geografiska skillnader för Fagerhult

2019-05-13 15:20
Foto: Fagerhult

Belysningsbolaget Fagerhult redovisade negativ organisk tillväxt i det första kvartal och bolaget har under perioden märkt av stora skillnader mellan de olika regioner bolaget är verksamt i.

"De regionala utmaningarna som redovisades under fjärde kvartalet 2018 för affärsområdena Storbritannien och Irland (UK&I) samt Afrika, Asien och Australien (APAC) kvarstår", heter det i rapporten.

Omsättningen i "UK&I" uppgick i det första kvartalet till 268 miljoner kronor (271). Valutarensat backade omsättningen med 6,5 procent i denna region. Även rörelseresultatet och orderingången sjönk.

"För Storbritannien och Irland fortsätter brexit att dominera det ekonomiska landskapet med en allmänt negativ påverkan. Även om mängden möjliga projekt fortsatt ligger på en bra nivå så är omvandlingen till order utmanande", skriver bolaget om den brittiska utvecklingen.

I region Nordeuropa uppgick den organiska tillväxten till 9,5 procent.

"Vi går in i 2019 från en sund och stark position, och för första kvartalet är jag mycket nöjd med vår starka utveckling i Nordeuropa, samtidigt som vi ser andra regioner med mer utmaningar", skriver bolagets vd Bodil Sonesson.

Totalt ökade Fagerhults omsättning med nästan 26 procent, mycket tack vare förvärvet av italienska Iguzzini.

Fagerhults nettoomsättning uppgick till 1.594 miljoner kronor (1.271) under första kvartalet 2019. Justerat för förvärv och valutaeffekter motsvarar det en minskning om 3,7 procent.

Rörelseresultatet blev 158 miljoner kronor (139).

Under kvartalet belastades resultatet för affärsområde Väst- och Sydeuropa med transaktionskostnader för förvärv om 11,5 miljoner kronor, och rörelsemarginalen uppgick till 9,9 procent (10,9).

Resultat efter skatt blev 93 miljoner kronor (97) och per aktie uppgick resultatet till 0:76 kronor (0:85).

Orderingången uppgick till 1.588 miljoner krnor (1.428), motsvarande +11,2 procent totalt och -13,1 procent justerad för förvärv och valuta.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom