Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Swedbank: Dags ta SD:s vapenskrammel på allvar

2014-11-21 09:52
Sverigedemokraternas ekonomisk-politisk talesperson Oscar Sjöstedt (tv) och Mattias Karlsson, tillförordnad partiledare, presenterar partiets höstbudgetmotion under en presskonferens. Foto: Claudio Bresciani / TT

"Swedbanks huvudscenario är alltjämt att Sverigedemokraterna lägger ner rösterna men risken har ökat markant att de faktiskt kommer att rösta ned regeringens budgetförslag", resonerar Swedbank i en analys där sannolikheten för ett extraval dock bedöms som liten.

Spänningen stiger inför budgetomröstningen i riksdagen den 3 december, anser Swedbank.

Att en stor del av tillströmningen av nya röster till Sverigedemokraterna i riksdagsvalet kom från Moderaterna stärker SD:s argument för att rösta ned regeringens budget, tror Swedbank.

"Invandringspolitiken må ha varit en utlösande faktor för många moderater att byta parti men det fråntar inte att aversionen mot höjda skatter och ökade offentliga utgifter är betydande", enligt banken.

Beträffande sannolikheten för nyval pekar Swedbank på flera faktorer som talar emot att så kommer att bli fallet.

"Statsminister Stefan Löfvens signal är att regeringen avgår om alliansens budget vinner omröstningen. Det behöver inte innebära extraval. Talmannen kan efter sonderingar bland riksdagens partier mycket väl komma fram till att Stefan Löfven får göra ett nytt försök att bilda en regering, då mer troligt en ren socialdemokratisk regering som i större utsträckning lutar sig mot hela eller delar av alliansen och där den ekonomiska politiken jämkas i tilläggsbudget och i nästa års budgetproposition. Det skulle riskera att minska Sverigedemokraternas inflytande", skriver Swedbank angående de taktiska överväganden som SD måste förhålla sig till.

Om regeringens budget faller skulle sannolikt den initiala marknadsreaktionen bli negativ på grund av ökad politisk osäkerhet med svagare krona och stigande riskpremie på räntemarknaden som följd.

Denna reaktion skulle dock troligen klinga av, och till och med förbytas till en positiv marknadsreaktion, vid en bredare överenskommelse i riksdagen där den ekonomiska politiken blir mer mittenorienterad, tror Swedbank.

"Om däremot ett extraval utlyses så skulle den negativa politiska riskpremien förlängas och troligen förstärkas", resonerar banken.

Räntemarknadens prissättning innehåller enligt Swedbanks bedömning ingen politisk riskpremie för närvarande.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom