Bostadspriserna fortsätter uppåt

Både bostadsrättspriserna och villapriserna steg i februari, enligt Svensk Mäklarstatistik.
Bostad, bostadspriser
Foto: Fredrik Sandberg / TT

Priserna på bostadsrätter steg med 1% i februari. I Storstockholm var de oförändrade medan de steg med 2 respektive 3 % i Storgöteborg och Stormalmö.

I centrala Stockholm och Malmö steg priserna med 1% och i centrala Göteborg med 3%.

Villapriserna i landet steg samtidigt med 3%. I Storstockholm låg ökningen på 3% och i Stormalmö och Storgöteborg på 5 respektive 1%.

”Coronaeffekten fortsatte även i februari att sätta sin prägel på marknaden. Den starka efterfrågan på villor i kombination med lågt utbud har gjort att villapriserna på riksnivå nu ökat 15 månader i rad. Mäklarsamfundets medlemmar berättar om fortsatt stort tryck på villavisningarna över i stort sett hela landet”, säger Björn Wellhagen, VD för Mäklarsamfundet, i en kommentar.

Under februari låg antalet sålda villor på samma nivå som 2020 medan antalet sålda bostadsrätter kom in 7% över siffran för motsvarande period föregående år.

Samtidigt har det under årets två första månader har sålts 10% fler fritidshus jämfört med förra året. Prisutvecklingen på årsbasis för fritidshus är nu +13%.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, februari 2021

BOSTADSRÄTTER 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket + 1% + 2% + 6% 44 412
Centrala Stockholm + 1% + 3% + 6% 101 739
Stor-Stockholm ± 0% ± 0% + 5% 63 927
Centrala Göteborg + 3% + 4% + 7% 67 342
Stor-Göteborg + 2% + 3% + 5% 48 700
Centrala Malmö + 1% + 2% + 8% 36 641
Stor-Malmö + 3% + 3% + 11% 34 907

Prisstatistik VILLOR, februari 2021

VILLOR 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket + 2% + 3% + 15% 4 044 000
Stor-Stockholm + 3% + 5% + 17% 7 212 000
Stor-Göteborg + 1% + 3% + 13% 5 459 000
Stor-Malmö + 5% + 5% + 18% 5 022 000