Avtalsguiden hjälper dig att arbeta mer effektivt!

Landets ledande experter ser till att avtalen håller högsta juridiska kvalité. ”Avtalsguiden är ett effektivt verktyg för jurister som snabbt behöver hitta svar och förstå varför en viss klausul bör ingå i ett avtal”.

Caroline Jennersjö arbetar som bolagsjurist – och som sådan krävs det att man har koll på avtal inom skilda rättsområden. Hon var tidigare med i en särskild referensgrupp som hjälpte till att utveckla Avtalsguiden. Tjänsten är ett hjälpmedel så att användarna kan arbeta mer effektivt – för att därigenom kunna lägga ner mer tid på det som verkligen skapar värde för kunderna.

“Alla möjliga avtalsrelaterade frågeställningar kan dyka upp när man arbetar som jurist. Vissa saker måste vara med för att ge ett fullgott skydd, det tar mycket tid att hantera det på egen hand. Genom Avtalsguiden får användarna hjälp med sådana saker”, säger hon.

Genom tjänsten kan man skapa ett nytt avtal från grunden eller justera ett redan existerande avtal – och därigenom hitta lösningar och få praktisk vägledning i en förhandlingssituation.

“Det gör också att man som användare slipper oroa sig i onödan. Om man får ett avtal från en motpart som inte ser helt komplett ut kan man genom Avtalsguiden få snabb och konkret vägledning om vad som saknas.”

Avtalsguiden hjälper till i en pågående förhandling

Avtalsguiden rymmer över 300 avtal och bolagshandlingar, både på svenska och engelska – och innehåller därtill checklistor och praktiska råd. Referensgruppen, där Caroline Jennersjö ingick, lyfte fram vikten av att det finns en stor variation av klausuler att välja emellan.

“Det är jättebra att det finns olika versioner av olika klausuler beroende på vad man önskar; säljarvänligt, köparvänligt eller något mer balanserat. På så sätt kan användaren av tjänsten anpassa sig i en pågående förhandling gällande ett visst avtal; om man inte får igenom sitt förstahandsval kan man snabbt hitta alternativa skrivningar.”

Allt innehåll i Avtalsguiden granskas och uppdateras kontinuerligt så att användarna alltid kan känna sig trygga med att mallar och klausuler alltid går i takt med rättsutvecklingen.

Caroline Jennersjö betonar att de jurister som skrivit kommentarerna – ansedda specialister inom respektive rättsområde – garanterar en hög kvalité.

“Som jurist frågar man sig givetvis alltid om man har fått med alla klausuler i ett visst avtal. Om användaren av tjänsten vill hitta en skrivning som säkerställer att exempelvis upphovsrätten bibehålls, kan man vara trygg med att den rättsliga kvalitén håller en hög nivå.”

Avtalsguiden har ett tydligt praktikerperspektiv – där man i kommentarerna hela tiden utgår från juristens önskemål om att få konkret vägledning, utan att man för den skull gör avkall på nyanser och noggrannhet.

“En förklaring till en klausul kan exempelvis ge besked om att ”den ger skydd till X samtidigt som du skriver bort Y”. Det blir väldigt tydligt.”

“När man så snabbt som möjligt vill hitta svar och förstå varför en viss klausul ska med i ett avtal – då är Avtalstjänsten ett effektivt verktyg”, säger Caroline Jennersjö.

Norstedts Juridik är marknadens ledande utgivare och leverantör av juridiska tjänster. Efter 150 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöverAvtalsguiden i JUNO ger dig tillgång till över 300 modellavtal och bolagshandlingar och möjligheten att skapa skräddarsydda, trygga och högkvalitativa avtal. Allt är utförligt kommenterat av våra erfarna experter. Just nu får du prova tjänsten fritt i 14 dagar. Läs mer på: nj.se/avtalsguiden

 

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här