De revolutionerar larmbranschen med hemlarm till lågt pris

Ett Hemlarm för alla, det är vad Sensor Alarm vill uppnå när bolaget nu gör IPO på Spotlight Stockmarket med unik teknik.

Martin Norsebäck, VD och grundare av Sensor Alarm, har mångårig erfarenhet från försäkringsindustrin. Det faktum att knappt 25 % av Sveriges hushåll har hemlarm blev embryot till att ta fram ett hemlarm för alla. Under flera år har bolaget jobbat med att få fram en lösning som tillåter lägre månadskostnader för hemlarm. Genom egen unik teknik och produktion kan Sensor Alarm idag erbjuda hemlarm till en knapp tredjedel av konkurrenternas priser. Nu går bolaget in på Spotlight Stockmarket med fokus på att skala upp verksamheten.

– Frågan om hemlarm har nästintill blivit en klassfråga. Det är både dyrt och kräver oftast avancerad installation. Cirka 75 % av Sveriges hushåll står idag utan hemlarm vilket varken är bra ur en inbrotts-, brand- eller försäkringssynpunkt. Detta vill vi, med Sensor Alarm, ändra på. Vår teknologi består av 1 enhet som installeras enkelt av kunden själv via en app och på 15 minuter är larmet aktivt. Hela larmet och dessa funktioner styrs sen helt via appen. Vår affärsidé bygger på att erbjuda ett hemlarm för alla, utan startkostnader och med låga månadskostnader så fler kan ha råd med hemlarm. Vårt larm får man dessutom prova gratis och skicka tilbaka gratis om man inte är nöjd, vilket är helt unikt, säger Martin Norsebäck, vd.

Utmanare i en traditionell bransch
– När jag tittade på hur det såg ut på den svenska marknaden, produktfloran och försäljningssättet så såg jag snabbt att alla larmbolag idag ser snarlika ut. Samma produktutformning och ganska kostnadsdrivande koncept vilket återspeglas på kundernas faktura. Här har vi med Sensor Alarm tagit en annan väg. Vi har utvecklat hela vår plattform själva. Vi äger produkten och den tillverkas i Sverige. Den unika tekniken som larmet bygger på har tagit flera år att ta fram men nu är vi äntligen i mål. Under 2020 har vi också kunnat se hur vår verksamhet klarat sig bra. Vår produkt är framtagen för att kunderna själva enkelt ska kunna installera den, därför har vi kunnat fortsätta ta in nya kunder i och med att fysiska möten inte är ett krav i vår verksamhet. Det känns jättekul att se, säger Martin Norsebäck, vd.

Sensor Alarm har även anammat det fördelaktiga i klassisk grannsamverkan. Genom appen kan grannar få kontakt med varandra om det sker något oväntat.

– Våra kunder har självklart tillgång till väktare genom våra larm, däremot kan man inte frångå det faktum att det kan ta tid innan väktare är på plats. Därför har vi tagit fram en möjlighet till grannsamverkan i vår app där grannar enkelt kan hjälpa varandra om något oväntat sker, säger Martin Norsebäck, vd.

Med start i Norden
Bolaget har sedan en tid tillbaka sålt sina hemlarm i Sverige och även hunnit sätta sin flagga på den norska marknaden. I samband med noteringen ligger bolagets fokus på att skala upp verksamheten genom att nå fler kunder. Kommande år kommer man jobba mot dem nordiska länderna samtidigt som man tittar på olika säljlösningar för att nå övriga Europa.

Läs mer om Sensor Alarm här.

Teckningstid: 24 mars – 7 april 2021
Teckningskurs: 
8,00 SEK per aktie
Teckningspost: 
Minst 660 aktier 
Emissionsvolym: 
22,4 MSEK
Notering: 
Spotlight Stock Market 
Första dag för handel: 
23 april 2021