Diagonal Bio detekterar patogener i realtid

Att med hög noggrannhet kunna möjliggöra detektion av patogener såsom virus och bakterier i realtid är mer aktuellt än någonsin. Det här är precis vad Diagonal Bio gör. Nu går bolaget in på Nasdaq First North Growth Market.
Diagonal Bio

Med sin bakgrund inom bioteknik och som Associated professor på Köpenhamns universitet klev Jack Egelund Madsen i februari 2021 in som vd i Diagonal Bio med fokus att driva bolaget till nästa nivå. Med plattformen Panviral – som bygger på toppmodern, egenutvecklad teknik – kan bolaget detektera patogen såsom virus och bakterier med högsta snabbhet och träffsäkerhet.

– Målsättningen med denna notering är att fortsätta expandera verksamheten och lansera till den europeiska och senare den amerikanska marknaden. Vi har kommit långt på väldigt kort tid, kanske främst för att vår produkt är högaktuell i samband med den pandemi vi alla blivit drabbade av inklusive kommande pandemier, trots att covid-19 inte är vårt primära fokus. Vår vision är att minska spridningen av sjukdomar världen över genom att erbjuda högst standard av diagnostisering till point-of-care (PoC), säger Jack Egelund Madsen, vd. 

Diagonal Bio är ett ungt bolag som grundades i Q1 2020. I juli 2020 gjordes en validitetsstudie på kliniska covid-19 prover där det framgick att Panviral-prototypen fungerar. Genom plattformen kan man få fram testresultat på ca 10–15 minuter. Bolaget befinner sig i ett läge med fullt fokus på utveckling av en kommersiell produkt.

– Vi ser fram emot att börja jobba med kommersialisering av bolaget och vår produkt Panviral. Vi kommer nu att kunna öka takten samt fortsätta vårt arbete inom kvalitetssäkring och testning. Vi vet att vår produkt är högaktuell därför jobbar vi hårt för att få ut den på marknaden. Nu är vi i en fas där vi går från att ha en prototyp till att ta fram en kommersiell produkt som är möjlig att skala upp och gå ut på marknaden med, säger Jack Egelund Madsen, vd.

Vad är nästa steg för bolaget?

– Vår diagnostiseringsplattform har potentialen att analysera flera prover parallellt. Det gäller både flera patienter och/eller flera test per patient. Vi kommer att fortsätta jobba med att utveckla Panviral vidare. Exempelvis kan vi skräddarsy Panviral till att detektera vissa regionalt specifika sjukdomar/patogener eller tropiska virus och bakterier på exempelvis flygplatser eller skräddarsy produkten att detektera specifika virus som är vanliga i väntrum på sjukhus med mera. Vi är i en utvecklingsfas och räknar med att påbörja våra kommersiella aktiviteter under 2022, säger Jack Egelund Madsen, vd. 

Bolagets plattform är inte enbart snabb, noggrann och effektiv när det gäller detektion av patogener såsom virus och bakterier. Den är även upp till 70 % mer kostnadseffektiv än de snabbtest som finns ute på marknaden idag.

Läs mer om Diagonal Bio och Panviral här.