Evighetsperspektiv nyckeln för fastighetsbolaget

I januari köpte fastighetsbolaget K-Fastigheter den rikstäckande producenten av betongelement, Finja Prefab. Förvärvet ger K-Fastigheter en ökad kontroll över produktionen av de betongstommar verksamheten behöver. Det stärker påtagligt bolagets möjlighet att utveckla sin position på bygg- och fastighetsmarknaden i Norden.
Ett exempel på K-Fastigheters låghus. Detta är en illustration av ett hus som byggs i Viken i nordvästra Skåne. Foto: K-Fastigheter

K-Fastigheter, med basmarknad i Öresundsregionen, har på tio år utvecklats till att bli ledande inom koncepthus. Bolagets tre husmodeller; Låghus i två plan, Lamellhus i olika storlekar och Punkthus, byggs och förvaltas i egen regi. Byggmetoden som baseras på prefabricerade element ger en kostnadseffektiv produktion vilket innebär att människor kan erbjudas bostäder med rimliga hyror.  Målgrupperna är studenter, barnfamiljer men även äldre som sålt villan för ett bekvämt boende med hög kvalitet.

Evighetsperspektiv
En grundpelare i K-Fastigheters verksamhet är långsiktighet.
– Det innebär att vi bygger och förvaltar med ett evighetsperspektiv. Rent konkret handlar det om att välja något dyrare hållbara material och förse alla hus med samma utrustning. Förvaltningen blir enklare och problem kan åtgärdas snabbare. Det är billigare i längden och våra hyresgäster blir mer nöjda, förklarar Jacob Karlsson, grundare av K-Fastigheter och dess VD.
Med Finja Prefab och de klimatpositiva betongstommar som bolaget tillverkar får K-Fastigheter säker tillgång till byggelement och även en större kontroll över den egna byggverksamheten.
– Finja Prefab kommer även fortsättningsvis att sälja till andra aktörer på marknaden. Stommar till K-Fastigheters projekt kan tillverkas när det finns kapacitet i produktionsanläggningarna, menar Jacob Karlsson.

Jacob Karlsson VD K-Fastigheter.
Foto: K-Fastigheter

K-Fastigheters strategi är att bygga i tillväxtorter. I nuläget primärt i Öresundsregionen inklusive Köpenhamnsområdet. Men verksamheten växer snabbt och under förra året köptes byggrätter även i Göteborg, Borås, Västerås och Gävle.

Bank med byggrätter
Idag genomför bolaget enbart egna projekt och tillgång till byggbar mark är strategiskt viktigt.
Stort fokus ligger därför på att förvärva byggrätter på valda orter och bygga upp en bank med utvecklingsmark.
– Vi har som ett mål att 2023 ha 5 000 lägenheter under förvaltning, något som vi i princip redan uppnått. Ett annat är att årligen byggstarta 1 300 lägenheter, säger Jacob Karlsson.

K-Fastigheter har hunnit långt sedan det grundades 2010 av en ung Jacob Karlsson, idag VD. Då inleddes resan med ett förvärv av åtta marklägenheter i Hässleholm. Vid utgången av 2020 hade K-Fastigheter omkring 7 500 lägenheter i sin totala portfölj med lägenheter under förvaltning, i produktion och projektutveckling. Bolaget är noterat på börsen sedan november 2019. Fastighetsbeståndet värderas till ca 6,9 miljarder kronor och börsvärdet uppgår till över 9 miljarder kronor.

Läs mer på www.k-fastigheter.se

 

K-Fastigheter_logo