Innehåll från annonsör

Satsningen som ska få Sveriges startups att växa globalt

Leap är startup-satsningen som snabbare ska få ut morgondagens exportbolag på den internationella marknaden. Bakom står en av 33-listans huvudsponsorer, Business Sweden. Programmet beräknas förkorta företagens förberedande arbete med flera månader.
Satsningen som ska få Sveriges startups att växa globalt - Helen-RönnholmCropped_binary_6836441.jpg

Business Sweden jobbar för att stärka Sveriges konkurrenskraft och hjälper svenska företag att nå sin fulla internationella potential. Förra året fick organisationen det särskilda uppdraget att se till att innovativa och tidigt internationaliserade företag, så kallade ”Born Globals”, snabbare kan komma ut på den globala arenan.

I dag ligger totalt tre större startup-satsningar runt hörnet. Den närmast liggande satsningen, Leap, lanseras redan till månadsskiftet.

Programmet är kostnadsfritt och syftar till att på ett effektivt sätt hjälpa bolagen med att säkra deras globala affärsplaner. Via bland annat utvalda inkubatorer och Business Swedens egna exportrådgivare, rekryteras startups in till programmet som pågår under cirka två månader.

– Det förberedande arbetet inför att man ska börja sin internationalisering kan vara tids- och resurskrävande. Startups drivs ofta av yngre och beresta personer som kanske är bättre rustade för utländska marknader än många traditionella företag.  Men det är en hel del att tänka på så att man inte hamnar i de typiska fällorna, säger Helen Rönnholm, ansvarig för småföretagsprogrammet på Business Sweden.

Förutom att se till att de valda företagen snabbare kommer igång, är hållbar och smart planering viktiga delar av rådgivningen. Affärsplanen ska inte bara bedömas som bra, alla andra saker som kan dyka upp under resans gång ska tas med i beräkningen för att undvika kostsamma misstag.

– Det kan exempelvis vara väldigt dyrt att välja fel marknad och fel partner. Många startups riktar in sig på Silicon Valley, men det finns även andra intressanta områden som kan passa bättre och där konkurrensen är mindre och därmed öppnar upp för fler möjligheter för de svenska startup bolagen, säger Helen Rönnholm.

Internationellt samarbete är en förutsättning i Leap-programmet och för att startup-bolagen ska få tillgång till kontakter och relevanta nätverk. Därför har sex av Business Swedens internationella kontor inkluderats i satsningen: San Fransisco, New York, London, Berlin, Singapore och Hong Kong.

– Där håller vi på att göra ett arbete för att inventera ekosystemen, kontaktnäten och se till att det finns en startup-ambassadör på varje ställe. Tanken är att utöka med fler kontor allt eftersom, berättar Helen Rönnholm.

iStock-511975150BusinessSwedenSmall.jpg

Så exportsäkras startups i Leap

Programmet består av tre workshops: Först prioriteras bolagets möjligheter utifrån vilket område som bedöms ha störst potential. Sedan analyseras de möjliga internationella samarbetena i form av finansiering, kunder och passande ekosystem. Till sist analyseras förväntade intäkter, kostnader och nödvändiga resurser för uppskalning.

Prioritering av möjligheter och marknader görs utifrån en datadriven metod. Resultatet blir att marknader jämförs mot varandra utifrån relevanta indikatorer. Detta görs med hjälp av information från några av värdens ledande industriella databaser.

Analys av ekosystem och partnerskap syftar till att ge förståelse för vad som krävs för att attrahera potentiella investerare, kunder och partners. Entreprenörerna får möjlighet till kontakt med potentiella investerare, hubbar, myndigheter, kunder med mera. De internationella kontoren har en viktig roll i detta steg.

Utformning av business case: Går ut på att undersöka förväntande inkomster och kostnader utifrån olika scenarion. Beräkning av nödvändiga resurser, verktyg för uppskalning och marknadsanalyser ingår också.

När allt är gjort hjälper rådgivarna även till att skapa en plan för inträde på valda marknader.

Business Sweden

Business Sweden är strategisk partner för Ny Tekniks och Affärsvärldens event 33-listan; “Sveriges 33 hetaste unga teknikföretag”.

Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential och utländska företag att investera och expandera i Sverige. Detta görs genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd, såväl i Sverige som på nära 50 av världens mest intressanta marknader. Genom Business Sweden kan svenska startups hitta nya intäktskällor, korta tid till marknad samt minska riskerna förknippade med att expandera internationellt.

Born Global-uppdraget gör Business Sweden i samverkan med SISP (Swedish Incubators and Science Parks). Samarbetet knyter samman främjandet av entreprenörskap, innovationskraft och internationalisering.

Born Global-företag återfinns inom branscher som exempelvis tech, life science, retail och musik. Bolagen kännetecknas av att de är internationaliserade redan från starten till skillnad från företag som först bygger upp en inhemsk marknad.

Denna artikel är en annons, den är inte skriven av journalisterna på Affärsvärldens redaktion
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
Annons från Trapets
Annons från AWS