Unikt läge för fastighetsinvesteringar genom Tessin Capital

Det kortsiktiga kapitalbehovet har ökat inom fastighetssektorn och fler bolag söker nya finansieringsalternativ. I det rådande marknadsläget uppstår intressanta möjligheter för kapitalstarka investerare som är redo att agera.
Milad Gholami, Head of Capital Acquisition och Lars Almquist, VD för Tessin Capital.

Hittills har Tessin Nordic finansierat fler än 200 svenska fastighetsprojekt, i huvudsak via bolagets digitala investeringsplattform. För att kunna erbjuda större investerare mer skräddarsydda investeringar har dotterbolaget Tessin Capital grundats. Tessin Capital bistår större investerare, till exempel fonder och andra institutioner, med skräddarsydda investeringserbjudanden i fastighetslån.

Läs mer om Tessin Capital här.
”Det är ett unikt läge”, konstaterar Lars Almquist, ”Inget fastighetsbolag kan med automatik räkna med stöd från banken idag, oavsett balansräkning. Många bolag tvingas omvärdera sina processer och se över nya lösningar, vilket öppnar upp goda möjligheter för kapitalstarka investerare som vill bredda sin exponering mot fastighetsmarknadens attraktiva avkastningsnivåer.”

Investeringar i säkerställda fastighetslån har blivit ett attraktivt komplement och alternativ till räntefonder och obligationer. Lånen säkerställs med minst fastighetspant och avkastar vanligtvis mellan 7–13 procent per år. Tessin Capital har sedan lanseringen 2019 förmedlat fastighetslån till ett värde som överstiger 100 miljoner kronor i kapital, men som det ser ut idag överskrider kapitalbehovet kapaciteten.

”Vi söker fler investerare som är intresserade av att investera en del av sitt kapital i en portfölj med säkerställda fastighetslån” kommenterar Lars Almquist.

Ny struktur möjliggör förtur till fler fastighetsprojekt

Under 2019 byggde Tessin Capital en struktur som förenklar för större investerare att placera i fastighetslån innan de presenteras på Tessins plattform. Investeringserbjudandet möjliggörs genom en etablerad sourcingmodell som identifierar, analyserar och paketerar ett stort antal fastighetslån.

”Bland våra större investerare ser vi ett tydligt behov av att kunna investera på ett mer skalbart sätt med integrerade lösningar och personlig service. Det är vad Tessin Capital tillhandahåller” säger Lars Almquist. ”Med den nya strukturen kan ett fåtal större aktörer fördela vissa lån mellan sig utanför plattformen. Tillsammans kan vi uppnå en attraktiv totalavkastning även under turbulenta tider.”

Mer info om Tessin Capitals modell finns här.

Söker du exponering mot fastighetsmarknaden?

För att kunna erbjuda en hög servicegrad arbetar Tessin Capital exklusivt med investerare som avser att placera minst fem miljoner kronor. För de som är intresserade av mindre investeringar är det bästa sättet att skapa ett konto och investera direkt via Tessins plattform.

Kontakta oss gärna så tar vi dialogen vidare.

Lars Almquist
VD, Tessin Capital
lars@tessin.se
070 720 86 74

Milad Gholami
Head of Capital Acquisition, Tessin Capital
milad@tessin.s
070 542 66 23

Tessin Nordic är nordens största investeringsplattform för fastigheter med 52 000 registrerade medlemmar. Bolaget tar avstamp i att många lukrativa fastighetsprojekt saknar finansiering, samtidigt som många investerare söker räntebärande placeringar. Sedan starten 2014 har Tessin Nordic rest mer än två miljarder kronor i kapital fördelat på över 200 fastighetslån. Under 2019 grundades dotterbolaget Tessin Capital som bistår större investerare med skräddarsydda investeringserbjudanden.