”Svenskt ledarskap var rustat för coronakrisen”

”Pandemin har visat på vikten av att långsiktigt jobba med decentraliserat och transformativt ledarskap. Företag som tidigare hade en fungerande ledarskapsmodell med delegerat beslutsfattande har klarat pandemins strukturella utmaningar bättre”. Det säger Oskar Almén på PA Consulting som har suttit i juryn för Årets ledare i tre år.
Podden AFV Magasin


Oskar Almén pekar också ut vad som krävs för att bli vinnare efter krisen och vilka krav krisen ställer på nytt ledarskap.