Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

På väg mot uppförsbacke

2019-09-04 18:00
Ordertrenden för tunga lastbilar i Nordamerika har varit negativ åtta månader i rad.

Dagens VBG är mindre Europaberoende än inför finanskrisens lågkonjunktur efter det större förvärvet av MCC. På kort sikt ger svaga fordonsmarknadsutsikter dock inte tillräckligt bra risk-reward för aktien.

VÄNTA Sist Affärsvärlden analyserade verkstadsbolaget VBG Group var i nummer 43/2016. Då hade aktien rusat efter en lyckad halvårsrapport som kom in högt över marknadens förväntningar. VBG, som historiskt har haft stor exponering mot lastbilssektorn, gynnades då av en blomstrande lastbilskonjunktur i Europa.

I dag är situationen den omvända. Halvårsrapporten från i augusti fick kalla handen av marknaden, och har sänkt aktien med drygt 10 procent. Dessutom är utsikterna för den globala lastbilsbranschen betydligt sämre än för tre år sedan. Ordertrenden för tunga lastbilar i Nordamerika, som brukar gå före den europeiska, har varit negativ åtta månader i rad.

Till VBG:s försvar har diversifieringen mellan bolagets affärsområden förbättrats sedan sist Affärsvärlden synade aktien. Förvärvet av Ratos tidigare dotterbolag Mobile Climate Control (MCC), som tillverkar klimatsystem för kommersiella fordon, ökade antalet divisioner inom VBG till fyra stycken. Att MCC med sin största marknad i Nordamerika numera står för hälften av omsättningen har svängt om VBG-koncernens tidigare kraftiga exponering mot Europa. Nu står Nordamerika för drygt 50 procent av intäkterna. Integrationen av MCC har gått enligt plan, vilket har bidragit till att ledningen kunnat jobba upp VBG-koncernens rörelsemarginal från 4,9 till 10,1 procent sedan det stora förvärvet gjordes i slutet av 2016. Divisionschefen, tillika vice vd, Clas Gunneberg har dock valt att lämna sin roll. I stället tar koncern-vd Anders Birgersson över divisionsansvaret för MCC temporärt.

Utöver MCC har VBG sedan tidigare affärsområdena Truck Equipment, Edscha Trailer Systems samt Ringfeder Power Transmission. Sorgebarnet Edscha är det affärsområde som redovisade en negativ tillväxt i årets andra kvartal, vilket enligt utsago berodde på den vikande trailermarknaden samt på att försäljningen av järnvägsprodukter helt uteblivit. Samtidigt rasade kvartalets rörelsemarginal till 4,3 procent, att jämföra med 15 procent motsvarande period förra året. Även i Ringfeder märks det att tillväxttakten börjar mattas av, men där vägs resultatet ändå upp av att redan implementerade kostnadseffektiviseringar lyckats förbättra lönsamheten något.

VBG har som mål att växa med 10 procent under en femårsperiod. De senaste fem åren har bolaget vuxit med 24,4 procent årligen, där 10,6 procentenheter har varit organisk tillväxt. I den senaste rapporten föll dock tillväxten till 5,2 procent, en markant försämring från tidigare års andra kvartal. Historiskt har VBG:s försäljning gått starkare under första hälften av året, följt av ett något svagare säsongsmönster för årets tredje och fjärde kvartal. Att marknaden viker redan nu gör att Affärsvärlden ser mörkt på utvecklingen för resten av året.

Dessutom visar historiken på att VBG har presterat dåligt i lågkonjunktur. Under finanskrisåret 2008 var p/e-talet nere på nivåer kring 8, att jämföra med dagens värdering runt p/e 11,3. Även om vi inte kommer vara med om en 2008-sättning så är utsikterna för den globala ekonomin osäker, där exempelvis den svenska konjunkturen är inne i en avmattningsfas. Balansräkningen i dag ser hygglig ut. Den skuldsättning som steg rejält i samband med förvärvet av MCC har VBG nu förtjänstfullt betat av till en mer anständig nettoskuld/ebit-kvot kring 1.

På 2020 års prognoser handlas VBG:s aktie till ett p/e-tal på 9,8 och ett ev/ebit på 8,3. Det är en attraktiv värdering för ett etablerat och välskött verkstadsbolag. Men med den negativa tillväxttrenden i fordonsbranschen och en ökad konjunkturoro ser vi ingen anledning att addera VBG till portföljen. Vi avvaktar i dagsläget.

Madeleine Lundberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom