Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Priset är för högt

2018-06-06 18:00
Foto: Pharaoh / Alamy/All over press

HMS Networks rusar fram på börsen. Historiskt hög värdering och risk för flaskhalsar i leveranskedjan gör att aktien bör gå att plocka upp på lägre nivåer.

VÄNTA Teknikbolaget HMS Networks lever i den bästa av världar och rider på flera heta megatrender, framför allt automatisering och Sakernas internet (IoT). HMS egenutvecklade produkter möjliggör kommunikation mellan industriella maskiner.

Den historiska tillväxten imponerar med en genomsnittlig tillväxt på 16 procent per den senaste tioårsperioden. Under senare tid är takten dessutom än högre, med 25 procent per år sedan 2012, varav 24 procent i fjol. Historiskt har ungefär en tredjedel av tillväxten kommit via förvärv.

Historiskt har vinsten växt i samma takt som omsättningen. En marginellt nedåtgående trend kan dock skönjas för bruttomarginalen. De senaste tre åren har bruttomarginalen dock parkerat kring 61 procent, vilket signalerar ett högt teknikinnehåll och hanterbar prispress.

Årets första kvartalsrapport mottogs väl, framför allt för den mycket starka tillväxten i Asien med en genombrottsorder hos en japansk biltillverkare och en tillfälligt bättre bruttomarginal på grund av fördelaktig produktmix. Orostecken kring en fortsatt avvaktande utveckling i USA, som kunde skönjas redan under fjärde kvartalet, kvarstår dock. Omsättningen i USA föll med 9 procent jämfört med samma period föregående år.

Likaså signalerar ledningen att det är långa ledtider för elektronikkomponenter och att HMS därför ökat sitt komponentlager. Vår bedömning är att risken ökat för flaskhalsar i leveranskedjan, något som i viss utsträckning kan påverka omsättningen negativt de närmaste kvartalen.

Med en högre rörelsekapitalbindning landar HMS Networks nettoskuldsättning på 1,3 gånger rörelseresultatet (ebitda) och det finns således utrymme för att göra nya förvärv. Bolaget har legat lågt med förvärv sedan 2016 och ett nytt förvärv kan därför vara aktuellt i år.

Värderingsmässigt sticker HMS ut – som vanligt. Dagens ev/ebit 30 och p/e 41 är rejält över det historiska tioårssnittet kring ev/ebit 20 och p/e 30. Att gå emot stjärnan bland investmentbolagen, HMS största ägare Latour, bär visserligen emot. Men i det korta perspektivet är värderingen helt enkelt för hög, och vi rekommenderar därför att leta efter ett bättre ingångsläge senare under året.

Jonas Elofsson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom