Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Snart lyfter lönsamheten

2019-03-13 18:00

Dunis nya vd har startat tvåfrontskrig mot bolagets sjunkande lönsamhet. Affärsvärlden ser en vändning inom en snar framtid.

KÖP I mitten av februari stängde Johan Sundelin böckerna för sitt första år som vd för servettbolaget Duni. Bokslutet blev en dyster läsning. Trots en organisk tillväxt på 1,5 procent sjönk lönsamheten i tre av fyra affärsområden. Marginaltappen resulterade i att koncernens operativa resultat minskade till 430 miljoner kronor, jämfört med 491 miljoner året innan.

Givetvis är det de rekordhöga massapriserna som har ställt till det för Duni. Massapriserna var upp ungefär 35 procent under det fjärde kvartalet jämfört med motsvarande period förra året, och det första kvartalet för 2019 pekar i samma riktning.

Det historiskt olönsamma affärsområdet Consumer, med stor exponering för fluktuationer i massapriset, är fortfarande inte särskilt lönsamt. Segmentet står för 22 procent av koncernens försäljning, och den operativa rörelsemarginalen landade på 4 procent under året. Det är något bättre än tidigare, men fortfarande inte i närheten av koncernens finansiella mål på 10 procent. Förbättringarna kommer framför allt från omstruktureringar.

Dunis storägare Mellby Gård, med finansmannen Rune Andersson i spetsen, har varit tydlig med att de vill se en utomeuropeisk expansion även om det initialt kostar. Rörelsemarginalen för affärsområde New Markets sjönk till 4,2 procent, trots ett positivt bidrag från förvärvet av australiensiska Bio Pak under det fjärde kvartalet.

Efter det delvis lånefinansierade förvärvet uppgår Dunis nettoskuld/ebitda till 2,6. Det är inte uppseendeväckande för ett ocykliskt börsbolag, men senast Duni hade en skuldsättning på över 2 gånger ebitda-resultatet var börsnoteringsåret 2007. Givet bolagets fina kassaflöden är det dock sannolikt att den snart skruvats ned till tidigare nivåer runt 1–1,5.

Det förlorade året 2018 har fått vd Johan Sundelin att ta i med hårdhandskarna både på intäkts- och kostnadssidan. Den prishöjning som bolaget tidigare aviserat kommer att få effekt under det första kvartalet 2019, men så länge massapriset håller sig på rekordhöga nivåer är det sannolikt att Duni får fortsätta höja priserna. Den riktiga lyckoträffen skulle bli om Duni tajmade en nedgång i massapriserna samtidigt som prishöjningarna slår igenom.

Kostnadseffektiviseringarna kommer ta längre tid. De innefattar både personalnedskärningar och indirekta kostnader, men nästan alla omstruktureringskostnader är tagna under 2018. Bolaget beräknar att den fulla besparingen på 35 miljoner per år kommer slå igenom från och med årets tredje kvartal.

En ljuspunkt i Duni är dock affärsområdet Meal Services. Det är det snabbast växande affärsområdet och också det enda segmentet som förbättrade lönsamheten under 2018. Duni tillverkar här flera miljövänliga takeaway-lösningar med andra råmaterial än pappersmassa som bas, vilket gör att bolaget tar ned exponeringen mot massapriset.

Även affärsområdet Table Top, som säljer produkter till hotell och restaurang, visar en stark trend. Table Top är Dunis största försäljningsområde och står för nästan hälften av omsättningen. Lägligt nog är det också det mest lönsamma området, även om rörelsemarginalen föll från 16 procent till 13,3 procent i fjol.

Aktien är ned över 20 procent sedan toppen i somras. På Affärsvärldens prognoser, där vi inte har tagit hänsyn till ytterligare prishöjningar, handlas aktien till ett p/e-tal på 14,4 för 2019. Det kan jämföras med hygienkoncernen Essity som är relativt jämförbart. Essity har redan hunnit höja priserna och handlas till ett p/e-tal 18,8 på konsensusprognosen för 2019.

Förmånliga konsumtionstrender, en stabil huvudägare och dubbla marginallättnader gör att Affärsvärlden ser ett bra köpläge i Duni. Det är en trygg aktie som dessutom serveras med en direktavkastning på över 5 procent.

Madeleine Lundberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom