Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Sverige världsåtta i produktivitet

2019-11-20 18:00

Svensk tiger. Svensk ekonomi är oerhört konkurrenskraftig internationellt, om måttstocken är produktivitetsdrivande faktorer, institutioner och regelverk. Samtidigt har vi under 2010-talet tappat, från som bäst en andraplats globalt år 2011, till vad som i dag är en åttondeplats. Det visar den schweiziska stiftelsen World Economic Forums (WEF) återkommande rankning. WEF:s hemmanation Schweiz har lyckats inneha förstaplatsen vartenda år 2010–2018, men i år föll de till femte plats. I stället är det den lilla sydostasiatiska stadsstaten Singapore som reser sig till topplats och nu är världens mest konkurrenskraftiga ekonomi. Om det är techboomen eller Donald Trump som ger det stora lyftet låter vi vara osagt, men världens största ekonomi USA har klättrat till andraplats. På plats tre återfinns Hongkong, självstyret som länge varit Kinas kapitallänk ut i världen, men som just nu upplever upptrappade protester mot fastlands-Kina.

Källa: WEF:s rapport ”The Global Competitiveness Report”, 2019 års upplaga.

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom