Clas Ohlson en vinnare när samhället öppnar upp

Utvecklingen under coronaåret tyder på att prylkedjan verkar klara omställningen från fysisk handel till nätet bättre än väntat. Och det är inte omöjligt att det blir ännu bättre när samhället öppnar upp igen.
Clas Ohlson säljer produkter inom de fem kategorierna hem, el, fritid, bygg och multimedia. Koncernen har totalt 228 butiker i Sverige, Norge och Finland. Tillsammans med företagets e-handelskanaler omsätter bolaget drygt 8 miljarder kronor på årsbasis. Bilden visar Clas Ohlsons nya VD sedan mars 2021, Kristofer Tonström.
Clas Ohlson
Börskurs: 92,00 kr Antal aktier: 63,4 m
Börsvärde: 5 829 Mkr Nettokassa: 534 Mkr
VD: Kristofer Tonström Ordförande: Kenneth Bengtsson

Clas Ohlson (92 kr) har de senaste åren genomfört en framgångsrik turn-around under tidigare VD Lotta Lyrå som lämnade bolaget i december. I det omfattande åtgärdsprogrammet bottnade rörelsemarginalen nära nollan men har nu återställts över 6% igen.

Ny VD sedan februari i år är Kristofer Tonström. Han kommer närmast från rollen som VD för modebolaget Filippa K och har även en karriär inom konsumentvarubolaget Procter & Gamble bakom sig.

Affärsvärldens huvudscenario 2020/21 2021/22E 2022/23E 2023/24E
Omsättning 8 284 8 533 8 704 8 878
 – Tillväxt -5,4% +3,0% +2,0% +2,0%
Rörelseresultat 538 597 653 666
 – Rörelsemarginal 6,5% 7,0% 7,5% 7,5%
Resultat efter skatt 421 466 509 519
Vinst per aktie 6,65 7,40 8,00 8,20
Utdelning per aktie 6,25 6,50 6,75 7,00
Direktavkastning 6,8% 7,1% 7,3% 7,6%
Avkastning på eget kapital 21% 23% 26% 25%
Avkastning på operativt kapital 46% 51% 52% 50%
Nettoskuld/EBIT -1,0 -0,3 -0,3 -0,3
P/E 13,8 12,4 11,5 11,2
EV/EBIT 9,8 8,9 8,1 8,0
EV/Sales 0,6 0,6 0,6 0,6
Kommentar: Alla siffror exklusive IFRS 16 (Leasing).
Clas Ohlsons Q4 (feb-apr) Q4 20/21 Q4 19/20
Omsättning 1 538 Mkr 1 644 Mkr
Tillväxt -6% -6%
 – varav butiker -16% -9%
 – varav online +89% +45%
Rörelsemarginal -5,3% -3,7%
Siffror exklusive IFRS16 (Leasing).

Clas Ohlson visade idag böckerna för räkenskapsåret 2020/21 som avslutades i april. Förlusten i fjärde kvartalet var något större än väntat och aktien faller några procent. Det är dock ett lågsäsongskvartal som dessutom är fortsatt drabbat av nedstängningar framför allt i Norge. Så vi skulle inte läsa in så mycket i detta.

Ser man till helåret har Clas Ohlson klarat sig väl trots utmanande förutsättningar. Under förra sommaren förberedde bolaget sig för ett säljras som uteblev, vilket ledde till höga marginaler. Hösten och vintern var mer utmanande men trots något svagare försäljning i butiksnätet blev marginalerna ungefär i linje med året innan. Sammantaget föll omsättningen 5% under året medan rörelsemarginalen justerad för engångskostnader i fjol minskade från 6,6% till 6,5%.

E-handeln växte hela 60% under året för Clas Ohlson samtidigt som butiksförsäljningen minskade 10%. En teori hade kunnat vara att ett sådant kanalskifte skulle vara nettonegativt för Clas Ohlson. Siffrorna säger dock något annat. Trots att andelen e-handel i bolaget ökat från 6,4% till 10,8% under året så är lönsamheten stabil och bruttomarginalen har stigit. Det är ett styrketecken som talar för att Clas Ohlson kanske är bättre riggat för växande näthandel än vi tidigare trott.

En joker i det hela är hur mycket den starka hemmafixartrenden gynnat bolaget. Till exempel har konkurrenter som Jula redovisat rekordresultat. Kanske borde Clas Ohlson tjänat ännu mer ifall sådan trend lyft efterfrågan?

Som grafiken ovan visar har Clas Ohlson också lyckats stänga gapet mellan ”underliggande” och redovisad rörelsemarginal. Skillnaden mellan dessa utgörs av de enorma åtgärdskostnader som bolaget tog under 2018/19 och 2019/20. Totalt landade notan på över en halv miljard kronor och det har funnits viss oro över hur bolaget ska lyckas strypa dessa kostnader.

Under året har Clas Ohlson dock inte redovisat några ytterligare jämförelsestörande poster. Rörelsemarginalen på 6,5% når man alltså utan stödhjul i form av egendefinierade nyckeltal som skönmålar verkligheten. Även det ett styrkebesked. Bolagets långsiktiga finansiella mål är att prestera 6 till 8% rörelsemarginal.

Bolag Avkastning 1 år % P/E 2021E EV/Ebit 2021E EV/Sales 2021E Ebit-marginal 2021E % Årlig tillväxt 2020-2022 %
Clas Ohlson -9,2 12,4 10,2 0,8 8,0 1,5
Byggmax 48,4 10,4 11,2 0,9 8,0 0,3
Europris 39,0 13,7 13,0 1,6 12,7 -1,6
Verkkokauppa 66,4 22,5 16,5 0,6 3,9 7,3
Genomsnitt 36,2 14,8 12,7 1,0 8,2 1,9
Källa: Factset

Sommarkvartalet som redovisas härnäst lär bli tufft för Clas Ohlson då man möter starka jämförelsetal. Bolaget förbereder sig dock för en något mer normal höst när samhället sakta men säkert väntas öppna upp igen. Detta bör gynna Clas Ohlson, som trots att man klarat coronaåret fint bör ha mer att hämta i ett scenario där trafiken till butikerna återhämtar sig. Aktien har inte hängt med andra handlare så här kan finnas mer uppsida.

Till dagens kurser kring 90 kronor är Clas Ohlson en billig aktie och när vi använder en multipel på 10 gånger rörelseresultatet (EV/Ebit) är uppsidan knappt 40% på några års sikt. Till detta kan läggas bolagets aktier i Mathem som med ett värde på 300 Mkr utgör nästan 5% av Clas Ohlsons börsvärde.

En hygglig del av avkastningen lär komma från utdelningar. I bokslutet föreslogs återupptagen utdelning på 6,25 kronor per aktie motsvarande 6,8% direktavkastning. Det gör Clas Ohlson återigen till en fin utdelningsaktie. Balansräkningen är stark med en nettokassa på drygt en halv miljard. Kanske kan den användas till förvärv? I övrigt lär nämligen tillväxten vara begränsad och skiftet från fysisk handel till nätet kommer fortsätta vara en utmaning kommande år. Så vitt vi kan bedöma hittills har dock Clas Ohlson klarat omställningen bättre än väntat.

Klarar bolaget hålla rörelsemarginalen omkring 7% ser aktien köpvärd ut. Vi sätter köpråd på Clas Ohlson.

Tio största ägare i Clas Ohlson Värde (Mkr) Kapital Röster
Helena Ek Tidstrand 711 11,5% 16,9%
Peter Haid 452 7,3% 11,8%
Nordea Fonder 447 7,2% 4,0%
If Skadeförsäkring AB 280 4,5% 2,5%
Mathias Haid 273 4,4% 6,3%
Charlotte Haid 272 4,4% 6,3%
Johan Tidstrand 214 3,5% 12,4%
Clas Ohlson AB 213 3,4% 1,9%
Claus-Toni Haid 211 3,4% 5,8%
Grischa Haid 211 3,4% 5,8%
Källa: Holdings