Ework: Tror på nytt rekordår

Konsultmäklaren fortsätter visa stark tillväxt och tror på bättre siffror 2022 än i fjol. I bästa fall kan även skalbarheten i Ework börja synas allt mer. Konjunkturläge och löneinflation är de stora riskerna.
Karin Schreil är VD för konsultmäklaren Ework sedan november 2021.
Ework
Börskurs: 122,00 kr Antal aktier: 17,2 m
Börsvärde: 2 103 Mkr Nettoskuld: 17 Mkr
VD: Karin Schreil Ordförande: Staffan Salén

Efter en längre svacka som kulminerade pandemiåret 2020 ser Ework (122 kr) ut att gå mot bättre tider. Konsultmäklaren har senaste kvartalen återvänt till tillväxt vilket sakta men säkert fått den lövtunna rörelsemarginalen att leta sig upp över 1% på nytt.

Bolaget har senaste månaderna genomgått ett ledningsskifte. Ny VD sedan november 2021 heter Karin Schreil och kommer närmast från TietoEvry. I februari tillträdde Klas Rewelj som ny finanschef, tidigare i samma roll på konsultföretaget Tyréns Group. Alldeles i dagarna rekryterades också Jörgen Lindeborg från TietoEvry som ny konsultchef.

Affärsvärldens huvudscenario 2021 2022E 2023E 2024E
Omsättning 13 189 15 167 16 380 17 691
 – Tillväxt +7,8% +15,0% +8,0% +8,0%
Rörelseresultat 127 174 197 212
 – Rörelsemarginal 0,96% 1,15% 1,20% 1,20%
Resultat efter skatt 98 127 150 161
Vinst per aktie 5,68 7,40 8,70 9,30
Utdelning per aktie 5,00 7,00 8,00 9,00
Direktavkastning 4,1% 5,7% 6,6% 7,4%
Avkastning på eget kapital 48% 48% 43% 43%
Avkastning på operativt kapital 65% 70% 63% 58%
Nettoskuld/Ebit 0,6 0,1 0,2 0,4
P/E 21,5 16,5 14,0 13,1
EV/Ebit 16,7 12,2 10,8 10,0
EV/Sales 0,2 0,1 0,1 0,1

En matchningstjänst

Ework är ett konsultmäkleri som via sin digitala plattform parar ihop konsulter som söker uppdrag med företag som letar kompetens, framför allt inom IT. Konsulterna är ofta enmans- eller småföretagare som genom Ework lättare kan få tillgång till större projekt. Uppdragsgivarna får i sin tur stöd i beställning och administration av konsultkontrakt.

I dagsläget förmedlas fler än 12 000 konsulter via Ework. Hela deras fakturering går genom Eworks resultaträkning som skär ett fåtal procent mellan konsultköpare och konsult. På senaste årets knappa 14 miljarder kronor i omsättning gjorde bolaget drygt en halv miljard i bruttoresultat, motsvarande 3,7% bruttomarginal. Rörelsemarginalen ligger strax över 1,0%.

Stark trend

Siffror i Mkr Q1 22 Q1 21
Orderingång 4 873 3 955
 – tillväxt +23% -11%
Omsättning 3 924 3 165
 – tillväxt +24% -7%
Bruttoresultat 145 116
 – marginal 3,69% 3,66%
Ebit 47,0 30,7 *
 – marginal 1,20% 0,97% *
* Exklusive engångskostnader på 3,1 Mkr.

2021 blev ett återhämtningsår för Ework. Efterfrågan på konsulter har successivt ökat och tillväxten stadigt förbättrats. Den goda utvecklingen fortsatte in i första kvartalet som visade 24% tillväxt och klart bättre rörelsemarginal. Tillväxten drevs både av befintliga och nya kunder.

VD Karin Schreil gör nu bedömningen att efterfrågan på konsulttjänster kommer att ligga på en fortsatt hög nivå under 2022. Detta delvis baserat på efterfrågan på konsulttillsättningar – det vill säga när Ework får i uppdrag att hitta konsulter till nya uppdrag. Sammantaget bedömer hon att bolaget kan växa snabbare under 2022 än i fjol (8%) och höja rörelsemarginalen jämfört 2021 (0,96%).

Vårt huvudscenario

Positivt är också att den mångåriga press på bruttomarginalen som länge tyngt Ework verkar stannat av. Att bruttomarginalen länge fallit har främst berott på en mixförändring där Ework hanterat konsultköp åt allt större och mer krävande kunder där marginalerna är lägre. Men också viss prispress i branschen.

Senaste nio kvartalen har man dock presterat stabila bruttomarginaler kring 3,6-3,7%, så när som på ett enskilt kvartal då man av tillfälliga skäl låg en bit under det. Håller utvecklingen i sig finns goda chanser att den stadigt stigande omsättningen äntligen kan börja ge utväxling även på resultatet.

Vi räknar med att tillväxten mattas av något under året men bör ändå kunna landa kring 15% under 2022 givet den starka starten på året. Rörelsemarginalen kan då bli uppåt 1,1-1,2%. Då blir värderingen låga 12 gånger rörelseresultatet (EV/Ebit).

Det är i linje med traditionella konsultbolag. Men då har Ework en mer skalbar affärsmodell. Och bär dessutom ingen risk för konsulter som blir sittande på bänken i dåliga tider när kunderna skär ned.

Konsultbolagen enligt analytikerna

Bolag Avkastning 1 år % P/E 2023E EV/Ebit 2023E EV/Sales 2023E Ebit-marginal 2023E % Årlig tillväxt 2022-2024E %
Ework 32,9 15,7 12,3 0,1 1,1 7,7
Knowit -1,2 15,9 11,6 1,1 9,3 4,4
CAG 26,7 14,5 10,2 0,9 8,8 4,5
Avensia 32,7 16,4 12,7 1,2 9,2 17,3
Exsitec 33,3 24,0 18,7 3,1 16,4 14,7
Genomsnitt 24,9 17,3 13,1 1,3 8,9 9,7
Källa: Factset

Inflation och konjunktur

En nyckelfråga är om årets väntade lönsamhet är hållbar. Svaret – åtminstone på kort sikt – hänger mycket ihop med vad som händer med inflation och konjunktur framöver.

Risken för kraftigare löneinflation är en utmaning som konsultbranschen inte behövt oroa sig över på många års tid.

Viker konjunkturen finns dessutom risk att kunder drar åt svångremmen och då är konsulterna ofta de första att ryka. Men än så länge menar Ework att bolaget inte direkt har påverkats av det osäkra läge som är på många håll.

Köpvärd aktie

Ework har visat kraftig återhämtning och inleder året med stark tillväxt, bra lönsamhet och goda utsikter. Bruttomarginalen har stabiliserats vilket gör det möjligt att skalbarheten i bolaget kanske äntligen börjar visa sig. Aktien värderas lågt kring 12 gånger årets rörelseresultat. Löneinflation och konjunkturläge är de stora riskerna.

Antar vi fortsatt en värdering på 12 gånger rörelseresultatet finns en uppsida på 30% i aktien. En stor del av avkastningen lär komma i form av utdelningar då direktavkastningen kan bli uppåt 6-7% kommande år om det vill säg väl. Sammantaget ser vi aktien som köpvärd.

Tio största ägare i Ework Värde (Mkr) Andel
Staffan Salén & Erik Åfors (Investment AB Arawak) 838 39,2%
Avanza Pension 392 18,3%
Protector Forsikring ASA 215 10,1%
Katarina Salén 59 2,7%
Patrik Salén 49 2,3%
Staffan Salén (Investment AB Curacau) 31 1,5%
Thomas Wernhoff 24 1,1%
Handelsbanken Liv Försäkring AB 23 1,1%
Nordnet Pensionsförsäkring 20 0,9%
Clas Ruthberg 20 0,9%
Källa: Holdings

___________________________

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.Här hittar du alla analyser