Genesis – Börsens billigaste SaaS-bolag

Under 2020 omförhandlade Genesis IT avtalet med storkunden XL-Bygg. I höstas anställdes en ny säljchef som verkar fått fart på nyförsäljningen. Väger den billiga prislappen upp för den klena transparensen och tveksamma kapitalallokeringen?
Genesis IT
Börskurs: 23,90 kr Antal aktier: 10,0 m
Börsvärde: 238 Mkr Nettokassa: 91 Mkr
VD: Tommy Flink Ordförande: Anna Flink

Genesis IT (23,90 kr) är en leverantör av det egenutvecklade molnbaserade affärssystemet iFenix och tillhörande tjänster. Kunderna är främst bolag med spridda butiksnät och framför allt sådana med fristående handlare.

Den största kunden är Mestergruppen och kedjan XL-Bygg. Genesis riktar även sig till fristående butiker, järn- och bygghandel samt grossister.

Bolaget grundades 1998 av Tommy Flink som fortfarande är VD. Tommy är för övrigt gift med styrelseordförande Anna Flink. Största ägare med 60% av aktierna är sågverkskoncernen Stenvalls Trä, som ägs av Anna Flink samt hennes syskon Folke och Sven Stenvall. Genesis är således ett dotterbolag till Stenvalls Trä. Genesis har cirka 35 anställda och kontor i Luleå.

Affärsvärldens huvudscenario 2020 2021E 2022E 2023E
Omsättning 80 81 85 89
 – Tillväxt -8,5% +1,1% +5,0% +5,0%
Rörelseresultat 21 21 22 23
 – Rörelsemarginal 26,7% 26,0% 26,0% 26,0%
Resultat efter skatt 18 16 17 18
Vinst per aktie 1,76 1,61 1,69 1,77
Utdelning per aktie 0,64 0,66 0,70 0,74
Direktavkastning 2,7% 2,8% 2,9% 3,1%
Avkastning på eget kapital 13% 11% 11% 11%
Avkastning på operativt kapital 44% 44% 45% 46%
Nettoskuld/EBIT -4,3 -4,5 -4,7 -4,8
P/E 13,6 14,8 14,1 13,5
EV/EBIT 6,9 7,0 6,7 6,3
EV/Sales 1,8 1,8 1,7 1,6

Intäktsmodellen baseras på abonnemangsavgifter vars storlek beror på omfattningen av funktioner, leverans samt implementation. Affärssystemet iFenix erbjuder olika beslutstöd samt integrerad webb med e-handelslösning. Genesis redovisar dock inte hur många kunder och användare systemet iFenix har. Det är helt klart ett minus och en anledning till att aktien värderas lågt.

Bolagets primära målgruppen är butikskedjor i olika branscher med flera försäljningsställen/butiker. Oberoende om kedjan är helägd, delägd eller uppbyggt kring en franchisestruktur. Den addreserbara marknaden uppskattar Genesis till cirka 350 kedjor inom detaljhandeln.

Från 2013 fram till 2017 uppvisade Genesis en fin försäljningstillväxt. En stor del av framgången som Genesis haft med iFenix har varit knutet till storkunden i form av XL-Bygg-kedjan med cirka 100 butiker över hela landet och till träindustrikoncernen Stenvalls Trä. Huvudägaren Stenvalls Trä äger 9 stycken XL-Bygg anläggningar i Norra Sverige. XL-Bygg har tidigare även varit större aktieägare i Genesis, men har sålt merparten av innehavet och äger nu aktier för ett par hundratusen kronor.

Sedan 2018 har omsättningen minskat, framförallt beroende på omförhandlade avtal med några större kunder. Under 2020 omförhandlades avtalet med Mestergruppen Sverige AB, som äger varumärkena XL-Bygg, Bolist samt Järnia. Avtalet förlängdes till utgången av 2024 och medför vissa prissänkningar för Mestergruppen och XL-Bygg.

Mestergruppen har sedan tidigare förvärvat majoriteten av aktierna i XL-Bygg. På grund av ägarförändringen kommer vissa funktioner som tidigare hanterats i iFenix istället hanteras genom andra system. Genesis bedömer att det nya avtalet innebär cirka 2 Mkr lägre i intäkter per månad för Genesis. Effekten slog igenom under Q3 2020 (se diagram nedan).

Partnerna har haft affärsrelation sedan 2009. Risken att Mestergruppen lämnar 2024 finns men är hur stor den är svårt att bedöma. Att Mestergruppen använder mindre funktionalitet i och med det nya avtalet är ett minus. Att Genesis fortsatt inte redogör för hur stor andel Mastergruppen/XL-Bygg utgör är också negativt. I den positiva vågskålen uppger Genesis att de ser möjligheter att rikta erbjudande till Mestergruppens övriga varumärken Bolist och Järnia.

I höstas anställde Genesis Sven Wallgren som ny försäljningschef. Wallgren är en av bolagets grundare och har över 30 års erfarenhet från affärssystem och försäljning. Wallgren lämnade Genesis 2002 och har sedan dess bland annat arbetat som VD för Visma Retail.

Genesis har under höstat tecknat avtal om att leverera iFenix affärssystem till ett antal butiker inom cykelförsäljningskedjan Tvåhjulsmästarna. Genesis kommer även leverera iFenix till ytterligare butiker inom kedjan QC Trädgårdsexperten, som är Sveriges största fackhandel inom skog och trädgård. Även kundtillströmningen från butiker inom XL-bygg och Bolist-kedjan har varit god.

Under 2020 avvecklade Genesis säljkontoret i Stockholm och har nu koncentrerat verksamheten till Luleå. I samband med bokslutet meddelade Genesis att de påbörjat utbyggnad av kontoret i Luleå för att få plats med mer personal. Vad denna ombyggnation kommer kosta uppges inte.

Av omsättningsutvecklingen att döma så har Genesis haft svårt att sälja in affärssystemet till nya butikskedjor. Att flera nya kunder anslutit sig under hösten är positivt och det finns tecken på att tillväxten kan öka igen.

Som aktieägare i Genesis sitter man definitivt i baksätet. Familjen Stenvall tillsammans med VD Tommy Flink kontrollerar bolaget. Kapitalallokeringen har haft tveksamma inslag som utlåning till huvudägaren samt ovilja att betala utdelning. Sedan 2017 delar Genesis dock ut cirka en tredjedel av resultatet. Det är ett fall framåt. Genesis är fortsatt överkapitaliserat med en stark balansräkning. Nettokassan vid årsskiftet var hela 91 Mkr. Dessutom äger bolaget en obelånad fastighet bokförd till 45 Mkr.

Vi räknar med att omsättningen i stort sett är oförändrad under 2021. Genesis möter tuffa jämförelsesiffror under första halvan av året. Under Q3 och Q4 räknar vi med god omsättnings- och vinsttillväxt. Kommande år skissar vi med 5% tillväxt. Givet att Genesis fortsätter att ta in nya butiker och kedjor kan tillväxten absolut bli högre än så.

Rörelsemarginalen har i snitt varit 28% senaste fem åren. Genesis har hittills parerat de lägre intäkterna med minskad kostnadsbas. Vi räknar med 26% över tid. Genesis har värderats lågt senaste åren. Använder vi en multipel på 8 gånger rörelsevinsten finns en uppsida på drygt 30% inklusive utdelningar.

Genesis har som sagt en stor nettokassa. Optimisten drömmer om förvärv. Ledningen är dock oprövade på denna punkt. Kan Genesis fortsätta att bredda kundbasen så är det inte svårt att se stor uppsida i aktien. Ökad transparens kan motivera en högre multipel (optimistiskt scenario). Bolagets näst största ägare Jörgen Persson som äger affärssystembolaget Monitor ERP har under 2021 ökat sitt innehav. De har även styrelseplats.

Risken är att avtalet med XL-Bygg omförhandlas igen 2024 eller att de i värsta fall lämnar Genesis. Då är nedsidan stor även om nettokassan och värdet i fastigheten ger visst skydd på nedsidan (pessimistiskt scenario).

Bolag med återkommande intäkter och mjukvaruinslag värderas i regel högt på börsen. Genesis har en tveksam tillväxttrend de senaste åren. Men vi ser tecken på att tillväxten skulle kunna accelerera kommande år. Sedan den nya säljchefen tillträdde verkar kundintaget ökat. Att Genesis vinner mark inom nya butikskedjor är viktigt.

På rena värderingsgrunder ser aktien inte alls dyr ut, snarare tvärtom. Det är dock inget nytt utan Genesis har värderats till låga multiplar senaste åren. Om bolaget förbättrar transparensen så tror vi det finns goda möjligheter att aktien får en högre värdering. Här och nu blir rådet neutral men Genesis är värt att ha under bevakning för den som gillar lönsamma småbolag.

Genesis IT tio största ägare Andel
Stenvalls Trä Aktiebolag 61,0%
Jörgen Persson med bolag (Monitor ERP) 10,0%
Avanza Pension 5,81%
Jens Kristian Jepsen 4,85%
Patrik Liljegren 2,51%
Jan Lundmark 1,71%
Nordnet Pensionsförsäkring 0,89%
Olov Näslund 0,56%
Elin Rexed 0,44%
Ola Knutsson 0,43%
Källa: Holdings