Homemaid – nu ett förvärvscase

Städkoncernen har ökat förvärvstempot och breddat erbjudandet mot företagsstäd med högre marginaler. Bolaget är fortfarande oprövat som förvärvare men man betalar inte särskilt mycket för optionen att detta blir något bra.
I en analys av Homemaid ser Affärsvärlden köpläge givet att förvärvsstrategin fortsätter på den inslagna vägen
Stefan Högkvist, VD för Homemaid sedan februari 2019. Bolaget har över 700 anställda, egna kontor på ett 20-tal orter och huvudkontor i Halmstad.
Homemaid
Börskurs: 19,40 kr Antal aktier: 19,0 m
Börsvärde: 368 Mkr Nettoskuld: 17 Mkr
VD: Stefan Högkvist Ordförande: Mats Claesson

Homemaid (19,40 kr) är en koncern som erbjuder städtjänster direkt till privatpersoner men också i allt större utsträckning mot företag.

Aktien har länge fört en anonym tillvaro på Spotlight. Nu har dock tempot trappats upp rejält med en förvärvsstrategi som breddat tjänsteerbjudandet och höjer marginalerna rejält. Aktien har gett nästan tre gånger pengarna i år.

Affärsvärldens huvudscenario 2020 2021E 2022E 2023E
Omsättning 260 322 367 382
 – Tillväxt +3,4% +24,0% +14,0% +4,0%
Rörelseresultat 15 26 37 38
 – Rörelsemarginal 5,6% 8,0% 10,0% 10,0%
Resultat efter skatt 11 20 28 30
Vinst per aktie 0,62 1,06 1,50 1,57
Utdelning per aktie 0,50 0,70 1,00 1,00
Direktavkastning 2,6% 3,6% 5,2% 5,2%
Avkastning på eget kapital 60% 71% 72% 57%
Avkastning på operativt kapital 100%+ 100%+ 100%+ 100%+
Nettoskuld/EBIT -2,1 0,0 -0,5 -0,7
P/E 31,3 18,3 12,9 12,4
EV/EBIT 26,4 15,0 10,5 10,1
EV/Sales 1,5 1,2 1,1 1,0
Kommentar: rörelseresultatet exkluderar avskrivningar på immateriella förvärvstillgångar.

Ny förvärvsstrategi ger högre marginaler

Bolaget har senaste åren gjort ett par mindre förvärv årligen. Men i år har man gett sig på betydligt större byten än tidigare och dessutom köpt bolag som inte kommer integreras i befintlig verksamhet utan drivas fristående. Årets två stora köp är Top Städ samt 80% av bolaget KS Städ som bägge kommer fortsätta drivas under eget varumärke.

Förvärv 2021 Kunder Intäkter Rörelse-marginal Värdering
Top Städ Företag 44 Mkr 16% 3,6x Ebit
KS Städ (80%) Företag 28 Mkr 20% 4,5x Ebit
Pro Assistans Privat 13 Mkr Ej känt Ej känt
Wimix Resurs Privat 4 Mkr Ej känt Ej känt

Det som omedelbart sticker ut är de höga rörelsemarginalerna på uppåt 20% som kan jämföras med de 4-7% som Homemaid presterat historiskt.

Troligen beror det på dessa bolags tyngre fokus på företagsstäd med tjänster så som lokalvård för kontor, butiksstädning, byggstädning med mera. Gissningsvis är sådana tjänster mer lönsamma än den hårt konkurrensutsatta och prispressade marknaden för privatstädning.

Även om de förvärvade verksamheterna är små sett till omsättning kommer de öka rörelseresultatet med omkring 60%. Proforma ligger rörelsemarginalen kring 10% inklusive förvärven. Då har vi exkluderat det som enligt vår bedömning utgör avskrivningar på förvärvade immateriella tillgångar som bör bortses ifrån.

Låga värderingar motiverat

För de större förvärven har bolaget alltså betalat omkring 4-5 gånger rörelseresultatet. Homemaid värderas nu till ungefär det dubbla. Ett betydande ”multipelarbitrage” är därmed i spel.

De låga multiplarna är dock på många sätt motiverade. Städbranschen växer förvisso varje år men inträdesbarriärerna är så låga de kan bli och Homemaid har oss veterligen inte lyckats växa lika mycket som marknaden.

I tabellen lite längre ned jämför vi Homemaid mot ett par andra serieförvärvande tjänstebolag. Det ska sägas att de i samtliga fall är betydligt större, mer professionaliserade och med ett klart mer bevisat förvärvsmaskineri.

Däremot delar flera av bolagen i tabellen de risker som förknippas med förvärv av tjänsteföretag. Ofta handlar det om firmor grundade av en driven entreprenör som kanske vill göra exit på sikt. Och i värsta fall startar eget genom att med sig viktiga nyckelpersoner eller kunder.

Ofta hanteras dessa risker (åtminstone kortsiktigt) genom att knyta upp säljande entreprenörer med hjälp av tilläggsköpeskillingar. Det vill säga att säljarna ges möjlighet att få bättre betalt om framtida resultat når en viss förutbestämd nivå. Sådana långsiktiga tilläggsköpeskillingar verkar saknas i Homemaids förvärv. I Top Städ är grundaren redan på väg att checka ut för att ersättas av en nyrekryterad person vid årsskiftet. Sådant utgör alltid en risk.

Så värderas de serieförvärvande tjänstebolagen

Bolag Börsvärde (Mkr) P/E 2022E EV/Ebit 2022E EV/Sales 2022E Ebit-marginal 2022E % Årlig tillväxt 2021-2023 %
Homemaid 368 12,9 10,5 1,1 10,0 8,9
Green Landscaping 3 670 28,7 21,5 1,2 5,8 5,6
Bravida 25 976 21,7 17,6 1,2 6,7 5,2
Instalco 21 626 32,5 26,6 2,3 8,8 10,6
Coor 8 421 16,4 20,2 0,9 4,3 8,9
Genomsnitt 22,5 19,3 1,3 7,1 7,9
Källa: Affärsvärlden (Homemaid) och Factset (övriga)

Insiders tror fortsatt på Homemaid

Efter avknoppningen av Veteranpoolen i början av 2018 hade vi kanske gissat att vissa insynspersoner skulle lockas mer av Veteranpoolen än av Homemaid. Så har det dock inte blivit. Vi noterar att Patrik Torkelson, Andreas Gindin och Fredrik Grevelius som sitter i bägge bolags styrelser i allt väsentligt har kvar sina innehav i både Homemaid och Veteranpoolen.

Håkan Blomdahl är största ägare i både Homemaid och Veteranpoolen och har ökat sina innehav i bägge bolag. Blomdahl är i övrigt bland annat största ägare i Arbona med en post värd knappt 1 miljard kronor.

Även Mats Claesson som är VD i Veteranpoolen och ordförande i Homemaid har ökat i bägge bolag. Även om hans exponering mot Veteranpoolen nu är betydligt högre efter ett optionsprogram som löpte ut tidigare i år. Till persongalleriet kan också Homemaids ex-VD Eva-Karin Sjödin Dahl läggas som trots att hon lämnat bolaget för snart tre år sedan äger aktier för över 20 Mkr i Homemaid och Veteranpoolen.

Allt detta ser vi som positivt. Efter årets kursrusning har förvisso endast obetydliga insynsköp gjorts – men insiders har inte heller sålt någon större mängd aktier vilket är en minst lika viktig signal.

Serieförvärvare på tillväxt?

Homemaid är litet bolag med oprövad förvärvsmodell. Men en breddning av bolaget från konkurrensutsatt privatstäd till företagsstäd är nog bra. Dessutom minskar den politiska risken kopplat till RUT-avdraget något.

Med det sagt ökar också svårighetsgraden i bolaget. Att gå från att konsumentinriktad bolag med ett varumärke till att driva flera bolag med olika varumärken inom olika tjänstesegment ökar kraven på ledningen.

Till detta läggs en ökad finansiell risk då bolaget nu tagit på sig en mindre nettoskuld. Hur detta kommer påverka den tidigare generösa utdelningspolitiken vet vi inte, men en gissning är att utdelningen kommer prioriteras ned något. Bolaget har inga uttalade mål för skuldsättning eller utdelning.

Slutsats

Aktien har gett tre gånger pengarna i år men är ändå inte farligt dyr. Detta tack vare de stora och billiga förvärv som gjorts. Förvärv är en konst och Homemaid är oprövade. Men till en värdering kring 10 gånger nästa års rörelseresultat (EV/Ebit) betalar man inte särskilt mycket för optionen att nya förvärv skapar ytterligare värde i bolaget.

I takt med att smittspridningen av covid-19 minskat har efterfrågan på löpande abonnemangsstäd ökat. Bolaget går därför ur kvartalet med tilltagande tillväxt vilket bådar gott inför fjärde kvartalet.

För den som gillar småbolag och kan leva med riskerna att investera i aktier med dålig likviditet ser vi Homemaid som en köpvärd aktie.

Tio största ägare i Homemaid Värde (Mkr) Kapital Röster
Håkan Blomdahl 73 20,8% 13,9%
Ekstrand Corporate Advisors AB 60 16,9% 11,3%
House of Service Investment Sverige AB 49 14,0% 42,4%
Avanza Pension 24 6,8% 4,6%
Fredrik Grevelius 14 3,8% 2,6%
MDM Invest AB 10 2,9% 2,0%
Nordnet Pensionsförsäkring 8 2,3% 1,5%
Sven Grevelius 8 2,1% 1,4%
Eva-Karin Sjödin Dahl 6 1,8% 1,2%
Marcus Hedblom 5 1,5% 1,0%
Källa: Holdings
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.Här hittar du alla analyser