Kesko: Ett finskt ICA-gruppen

Finska retail-koncernen Kesko har en stor verksamhet inom bygghandel och bilhandel vid sidan om sin kärnverksamhet, dagligvaruhandel. Helheten är billig även om vi helst köpt bara dagligvarudelen.
Kesko: Ett finskt ICA-gruppen - Print Large 1800x-Brändikuvat 2021 K-Supermarket Mustapekka
Kesko är den näst största dagligvaruhandlaren i Finland.
Kesko
Börskurs: 16,12 EUR Antal aktier: 397,7 m
Börsvärde: 6 411 MEUR Nettoskuld ex leasing: 882 MEUR
VD: Jorma Rauhala Ordförande: Esa Kiiskinen

Kesko (16,12 EUR) är en finsk retail-koncern. Kärnverksamheten är dagligvaruhandel i Finland. Bolaget påminner ganska mycket om svenska ICA-gruppen när den var noterad. För svenskar är Kesko kanske mest kända för sin järnhandel under varumärket K-Rauta (järn på finska). 

Största ägare med 5% av aktierna och 14% av rösterna är ett förbund som består av Keskos franchisetagare.

BAKGRUND

Kesko bildades 1940 vid en fusion av fyra handlarägda regionala livsmedelsgrossister till en nationell.

Kesko har rapporterat vinst och betalat utdelning varje år sedan starten utom 1967 då bolaget råkade ut för en stor skattesmäll som senare reverserades. För att finansiera tillväxt börsnoterades bolaget på Helsingforsbörsen 1960.

Med tiden utvecklades bolaget till ett väldigt spretigt konglomerat. 2015 renodlades Kesko till dagligvaruhandel, bygghandel och bilhandel.

Aktien är idag en av Finlands mest populära bland privatinvesterare.

Affärsvärldens huvudscenario MEUR 2023 2024E 2025E 2026E
Omsättning 11 784 11 878 12 282 12 699
 – Tillväxt -0,2% +0,8% +3,4% +3,4%
Rörelseresultat 695 669 753 841
 – Justeringar -73 -75 -77 -79
Justerat rörelseresultat 622 594 676 762
 – Rörelsemarginal 5,3% 5,0% 5,5% 6,0%
Resultat efter skatt 496 396 470 536
Vinst per aktie 1,25 0,99 1,18 1,35
Utdelning per aktie 1,02 0,90 1,00 1,00
Direktavkastning 6,3% 5,6% 6,2% 6,2%
Avkastning på eget kapital 18% 15% 17% 19%
Kapitalbindning 38% 20% 20% 20%
Nettoskuld/Ebit 3,7 1,0 0,9 0,7
P/E 12,9 16,3 13,7 11,9
EV/Ebit 10,5 12,3 10,8 9,6
EV/Sales 0,6 0,6 0,6 0,6
Kommentar: I det justerade rörelseresultatet ovan har leasingkostnaderna (IFRS16) dragits bort från redovisad ebit.

JUSTERAT RÖRELSERESULTAT

Kesko redovisar enligt IFRS16. Det innebär att hyreskostnader exkluderas från rörelseresultatet och istället hamnar i finansnettot. I fjol handlade det om 73 MEUR som belastade i finansnettot istället för rörelseresultatet. I den här analysen har vi genomgående dragit bort leasingkostnaderna från Keskos rörelseresultat som med våra siffror alltså blir något lägre än hur Kesko själva räknar.

Det innebär att en del av hyreskostnaderna för bolagets butiker redovisas i finansnettot snarare än i rörelseresultatet. (jag tror inte det är alla hyreskostnader)

I den här analysen har vi genomgående räknat in alla kostnader för butikerna, inklusive leasing, i Keskos rörelseresultat. Det justerade rörelseresultatat i våra scenarion är därför något lägre än rapporterade siffror.

Vi har även räknat bort leasingskulden från nettoskulden.

Kesko rapporterar följande tre affärsområden:

  • Dagligvaruhandel – Keskos kärnverksamhet är dagligvaruhandel i Finland där man är marknadstvåa efter kooperativa S-Gruppen. Merparten av butikerna drivs av franchisetagare men Kesko bedriver även dagligvarubutiker i egen regi. Med 7% i rörelsemarginal är Kesko en av de lönsammaste större dagligvaruhandlarna i Europa. Här ingår även en stor restauranggrossistsverksamhet som bedrivs under varumärket Kespro.
  • Bygghandel – Koncernen bedriver även bygg- och teknikhandel. I Finland bedrivs verksamheten inriktad mot konsumenter under varumärket K-Rauta. I Sverige bedrivs verksamheten under varumärkena K-Rauta och K-Bygg men inom kort kommer K-Rauta butikerna att byta namn till K-Bygg. Kesko har även bygghandel inriktad mot konsumenter i Norge och Danmark. I Finland, Sverige, Norge, de baltiska länderna och Polen bedriver Kesko även bygg- och teknikhandel inriktad mot professionella kunder under varumärket Onninen. 80% av affärsområdets omsättning kommer från företagskunder. Keskos bygghandel är nog närmare att betrakta som en konkurrent till Alligo eller Ahlsell än exempelvis Byggmax.
  • Bilhandel – Keskos bilhandel K-Auto är den ledande bilhandlaren i Finland med en marknadsandel om 15%. K-Auto säljer Volkswagen-gruppens märken inklusive Porsche. Nya bilar står för halva omsättningen medan begagnade bilar och service står för ungefär en fjärdedel var. I fjol gjorde Keskos bilhandel 6,8% i ebit-marginal.

Inom både dagligvaruhandeln och bilhandeln är Kesko fokuserade på den finska marknaden.

Keskos finansiella mål som presenterades på bolagets kapitalmarknadsdag nyligen är att koncernens ebit-marginal ska överstiga 6%. Det motsvarar ungefär 5,4% justerat för IFRS16. Ett annat mål som presenterades var att nettoskulden ska hållas under 2,5x ebitda. Idag ligger bolaget på 1,3x.

Bolagets prognos från Q1-rapporten är att rörelseresultatet för 2024 ska ligga mellan 620 och 700 MEUR (bolaget exkluderar då inte sina hyreskostnader på grund av IFRS16 vilka i fjol låg på 73 MEUR). Det är en liten nedjustering sedan föregående rapport. Orsaken är att bolaget nu har lägre förväntningar på återhämtning inom bygghandeln.

På grund av kraftigt stigande ränta och byggpriser har sentimentet för bygghandeln generellt varit mycket svagt det senaste året. Keskos affärsområde bygghandel tappade 2023 hela 400 MEUR i försäljning och 110 MEUR i ebit jämfört med 2022. Affärsområdets rörelsemarginal sjönk från 7,1 till 5,1%. 

Räntorna är nu på väg ned och det är rimligt att anta att återhämtningen inom bygghandeln är ganska nära förestående. Kesko själva verkar dock inte tro att återhämtningen sker under 2024 utan kommer senare än så. Keskos eget mål är att inom bygghandeln ha en ebit-marginal mellan 6 och 8%. En prioritet för att förbättra affärsområdets rörelsemarginal är att växa de svenska och danska verksamheterna genom förvärv. Kesko anser att dessa marknader är i behov av konsolidering.

Inom dagligvaruhandeln är Keskos fokus framåt att växa genom att öppna nya butiker, främst så kallade hypermarkets (motsvarande exempelvis ICA Maxi). Ledningen flaggar för att stora investeringar i nya butiker kommer att hålla tillbaka lönsamheten inom dagligvaru-affärsområdet något de närmsta åren. Affärsområdets ebit ska dock ändå växa på totalen med hjälp av stigande volymer. Det som driver vinstökningarna i vårt huvudscenario är snarare återhämtning inom bygghandeln kombinerat med viss tillväxt inom dagligvaror.

SVAGA INOM LÅGPRIS

Keskos butiker är positionerade som aningen premium. Koncernen har inget riktigt lågpriskoncept vilket varit en svaghet som lett till ett visst tapp av marknadsandel under de senaste årens höginflationsklimat. 

Att konjunkturen nu verkar återhämta sig skulle kunna leda till att pris blir mindre viktigt igen för konsumenterna och att Kesko därmed kan återta marknadsandel.

SERIEFÖRVÄRVARE INOM BYGGHANDEL

Sedan 2015 har Kesko förvärvat bolag med en sammanlagd omsättning om 4 300 MEUR varav två tredjedelar är bolag inom bygghandel.

I januari färdigställdes det senaste betydande förvärvet av danska bygghandeln Davidsen. Prislappen motsvarade ett skuldjusterat bolagsvärde om 190 MEUR. Säljarna behåller dock 10% av sina aktier. Prislappen motsvarar hela 27x EV/Ebit men då är Davidsens lönsamhet mycket svag med 1,6% i ebit-marginal i fjol. Prislappen motsvarade 0,44x omsättningen. Davidsen har ungefär 9% i marknadsandel i Danmark. I fjol omsatte Davidsen 3,2 miljarder DKK.

Som nämnts så har Kesko aviserat fortsatta förvärv inom bygghandel främst i Sverige och Danmark.

NY LEDNINGSGRUPP

I februari tillträdde Jorma Rauhala som ny VD för Kesko. Han efterträdde Mikko Helander som satt på posten i nio år men nu gick i pension.

Rauhala har jobbat inom Kesko sedan 1992 och har tidigare varit affärsområdeschef för först dagligvaruhandeln och sedan bygghandeln.

Sedan Rauhala tillträdde har flera medlemmar av ledningsgruppen bytts ut. Kesko har nu en ny CFO, chef för bilhandeln och chefsjurist.

Under Jorma Rauhalas tid som affärsområdeschef för bygghandeln gjordes många förvärv. Hur koncernens, och bygghandelns strategi kommer att förändras av att han nu istället är koncernchef återstår att se.

INTE TYDLIGA SYNERGIER

Det går att betrakta Kesko som en korg bestående av ett Axfood, Bilia, Byggmax och ett Alligo. På fråga från en analytiker på kapitalmarknadsdagen som hölls nyligen medgav Keskos nytillträdde VD att synergierna mellan affärsområdena inte är särskilt stora.

Vi tror att det finns en viss konglomeratrabatt i Kesko och att dagligvaruhandeln som ett självständigt börsbolag skulle kunna handlas till 14-15x EV/Ebit.

Incitamentet från franchisetagarförbundet som är huvudägare är nog inte allt för starkt för en uppdelning. Vi har samtidigt svårt att se att de skulle ha något att förlora på en uppdelning då franchise-tagarna finns inom dagligvarudelen och inte borde vara beroende av att deras grossist ska bedriva bygghandel och bilhandel.

En stor del av ledningsgruppen och styrelsen sitter på stora privata innehav av Kesko-aktier. De personerna borde ha incitament att få upp värdet på aktien. Något som exempelvis skulle kunna åstadkommas genom en uppdelning.

Att VD och ledningsgruppen är relativt färsk skulle kunna innebära en möjlighet till större strategiska omläggningar. Det finns dock ingenting idag som tyder på att en uppdelning är på gång.

SÅ VÄRDERAS EUROPEISKA DAGLIGVARUHANDLARE

I tabellen nedan framgår hur de större noterade europeiska dagligvaruhandlarna värderas.

Bolag Avkastning 1 år % P/E 2025E EV/Ebit 2025E EV/Sales 2025E Ebit-marginal 2025E % Årlig tillväxt 2025E-2026E %
Kesko (FI) Afv -9 13,8 10,8 0,6 5,5 3,4
Axfood (SE) 13 20,0 16,8 0,8 4,7 3,8
DIA (ES) -6 21,7 16,4 0,3 1,7 3,9
Jerónimo Martins (PT) -16 14,7 11,0 0,4 3,8 7,0
Tesco (UK) 18 11,0 10,6 0,5 4,3 2,2
Carrefour (FR) -10 6,6 9,3 0,3 3,1 3,6
Ahold Delhazie (NL) -4 10,4 7,0 0,3 4,0 2,9
Genomsnitt -2 14,0 11,7 0,4 3,9 3,8
Källa: Affärsvärlden / Factset        
Definition Inkl. utdelningar Börskurs delat med vinst per aktie 2025E Bolagsvärde (börsvärde + nettoskuld) delat med rörelseresultat 2025E Bolagsvärde (börsvärde + nettoskuld) delat med omsättning 2025E Förväntad rörelsemarginal 2025E Årlig tillväxt omsättning 2025-2026

Kesko framstår som välskött i jämförelsen med den högsta lönsamheten i gruppen. Och då är Keskos dagligvaruhandel mer lönsam än koncernen som helhet. Det som talar till Keskos nackdel är spretigheten med bygghandel och bilhandel.

SLUTSATS

Vi tycker att 14x EV/Ebit är en rimlig värdering för Keskos dagligvaruhandel. För Bygghandeln respektive bilhandel tycker vi att 9x och 7x är rimliga multiplar. Detta sammantaget ger 12x EV/Ebit för helheten. Vi lägger väljer dock att räkna med en viss konglomeratrabatt och använder därför 11x EV/Ebit som tilltänkt multipel för Kesko.

På lång sikt är möjligheten till uppdelning en intressant värdedrivare i Kesko. De närmsta åren kommer en eventuell återhämtning för bygghandeln vara viktigast för aktien.

Inom Keskogruppen är det dagligvaruhandeln som vi tycker känns lockande. Givet att man får helheten så billigt kan vi dock leva med att man får de andra verksamheterna på köpet. Vi tycker att Kesko känns köpvärd vid den här nivån.

Tio största ägare i Kesko Värde (MEUR) Kapital Röster
K-retailers´ Association 360,7 5,4% 14,0%
BlackRock 325,0 5,0% 1,3%
Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company 229,8 3,4% 8,9%
Vähittäiskaupan Takaus Oy 220,4 3,3% 8,6%
Vanguard 173,2 2,7% 0,7%
Norges Bank 111,6 1,7% 0,4%
Handelsbanken Fonder 100,1 1,5% 0,4%
Elo Mutual Pension Insurance Company 98,9 1,5% 0,6%
Varma Mutual Pension Insurance Company 97,3 1,5% 0,4%
Foundation for Vocational Training in the Retail Trade 93,4 1,4% 3,6%
Sju största insiders Värde (MEUR) Kapital Röster
Esa Kiiskinen (SO) 7,9 0,1% 0,3%
Jorma Rauhala (VD) 3,9 0,1% 0,0%
Ari Akseli (chef för dagligvaruhandeln) 2,2 0,0% 0,0%
Matti Mettälä (HR-chef) 2,0 0,0% 0,0%
Karoliina Partanen (kommunikationschef) 0,6 0,0% 0,0%
Peter Fagernäs (vice SO) 0,5 0,0% 0,0%
Sami Kiiski (chef för bygghandeln) 0,1 0,0% 0,0%
Källa: Holdings Totalt insynsägande:  0,9%  
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.

Här hittar du alla analyser