Nustay: Är drömrummet ledigt?

Det noteringsaktuella bolaget Nustay har utvecklat en hotellbokningsplattform och skall ta upp kampen med giganter som Hotels.com och Booking.com. Finns det rum för uppstickare? Svaret är ja. Men det blir en kamp David mot Goliat.

Korrigering

I en tidigare version stod det:

”12 månader efter noteringen förväntar sig bolaget att referera intäkter på över 40 miljoner danska kronor. 24 månader efter listning siktar bolaget på 100 miljoner DKK.”

Efter önskemål från Nustay och dess rådgivare Sedermera är detta nu korrigerat till:

”Under en begränsad tidsperiod inom 12 månader efter noteringen förväntar sig bolaget att referera intäkter på över 40 miljoner danska kronor. Under en begränsad tidsperiod inom 24 månader efter listning siktar bolaget på 100 miljoner DKK.

Danska Nustay (teckningskurs 7,2 DKK) har utvecklat en plattform för hotellbokning på nätet. Plattformen har utvecklats sedan 2014 och är nu i drift. Bolaget omsatte knappt 2 Mkr under 2018 och har drygt ett sextiotal anställda. Mycket folk alltså.

Det finns en uppsjö av hotellbokningsplattformar. Några välkända är exempelvis Hotels.com och Booking.com. När man som konsument skall använda en bokningsplattform är ett brett utbud av hotell och bra pris två centrala faktorer. Nustay hävdar att deras sajt är 30 procent billigare än sina konkurrenter i åtta av tio sökningar.

Många bokningssajter erbjuder enbart rabatt om man gör en kombinerad flyg- och hotellbokning. Ibland är det inte helt transparent vad slutpriset blir eftersom alla skatter och avgifter inte redovisas förrän i sista steget vid betalning. Det är även inte helt lätt att hitta rätt typ av hotell som man söker eftersom många bokningsplattformar visar de hotell där deras ersättning är högst.

Nustay menar att deras plattform löser dessa problem genom integrera business to business och business to consumer hotellpriser till en gemensam lösning. Dessutom redovisas alla priser vid bokningen transparent. Sökfunktionen baseras på algoritmer som gör systemet smartare ju mer det används. Nustay har cirka 1,5 miljoner hotell tillgängliga på plattformen.

Nustay genomför nu en emission inför listning på Spotlight Stock Market. Teckningskursen är 7,20 DDK. Vid full teckning tillförs bolaget cirka 30 Mkr.

IPO-GUIDE Nustay
Lista Spotlight
Omsättning rullande tolv månader 2 Mkr
Antal anställda 64
Teckningskurs 7,20 DKK
Rådgivare Sedermera FK, Nordnet Bank
Storlek på erbjudande 30 Mkr (varav 71% nyemission)
Börsvärde vid IPO Cirka 131 Mkr
Emissionskostnad Cirka 3 Mkr (10,0% av erbjudandet)
Säkrad andel av IPO* 56%
Investerare som ska teckna i IPO Hazelpond Capital, Nicholas James Bird, Fundamental Fonds, Seier Capital Denmark, Jimmie Landermann, m.fl. (56% i åtagande)
Garanter
Flaggor** Två flaggor
Sista teckningsdag 2019-03-05
Beräknad första handelsdag 2019-03-22 (17 dagars väntetid)
* Andelen av antalet aktier i erbjudandet som på förhand är säkrade via förbindelser (garantiåtagande/teckningsåtaganden).
** Särskild metodik. Se faktaruta nedan.
Källa: SvD Börsplus / bolaget

Två flaggor enligt Börsplus IPO-guide

Börsplus IPO-guide granskar alla noteringar efter 24 typfall av så kallade flaggor. Genomsnittet efter drygt 150 granskade börsnoteringar är 1,6 flaggor för miljardbolag, 2,6 för småbolag och 4,2 för mikrobolag. En flagga är inte så allvarligt i sig utan mer en signal om att man som investerare bör fundera ett extra varv kring vissa aspekter.

Börsplus hittar 2 flaggor i Nustay, att jämföra med 4,2 som är genomsnittet för mikrobolags noteringar.

# Lång väntetid

Att teckna IPO-er innebär extra risker och risken ökar om man måste vänta länge från att aktier tecknas till att de börjar handlas. Av administrativa skäl tar det ofta 1-2 veckor eller mer innan småbolag börjar handlas. Om väntetiden är längre än 10 dagar så hissar Börsplus varningsflagg för de IPO-er som är i den sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.

Nustay-aktien börjas handlas 17 dagar efter sista anmälningsdag.

# CV med plumpar

För investerare är det relevant att känna till om nyckelpersoner har ett ”bagage” av exempelvis konkurser, tvister, åtal eller andra potentiella ”plumpar”. En (lindrig) gång är ingen gång men två gånger kan vara en gonggong.

Nustays VD Mathias Lundoe Nielsen har varit involverad i två konkurser som skedde år 2014 och år 2016. Utöver det har styrelseledamoten Carl Erik Skovgaard varit med om tre konkurser under 2014 och 2015.

Nustay svarar:

”Ni lyfter korrekt upp att styrelseledamot Carl Erik Skovgaard varit med om tre konkurser under 2014 och 2015. Vad som dock utelämnas är att Carl Erik, i sin roll som rådgivande affärsjurist, sitter med i ett omfattande antal styrelser och att det ibland ingår i hans uppdrag att hantera konkurser. Att det i Carl Eriks historik därmed finns konkurser är naturligt.”

Börsplus syn på Nustay

Det här är en förhoppningsaktie, alltså ett entreprenörsdrivet utvecklingsbolag med minimala intäkter och högtflygande planer. Analys av förhoppningsbolag kräver andra metoder än vanliga börsaktier (se faktaruta längst ner). Plus insikten att det vanligaste utfallet är att investerarna förlorar nästan hela insatsen.

———

1. Incitament nyckelpersoner

Ledning och styrelse i Nustay äger en tredjedel av aktierna efter genomförd nyemission. Bolagets grundare tillika VD, Mathias Lundoe Nielsen, kommer äga aktier för cirka 25 Mkr motsvarande knappt 14 procent av bolaget givet en fulltecknad emission.

Ordförande Lone Fønss Schrøder kommer äga 1,5 procent av aktierna i Nustay. Styrelseledamoten Simon Skouboe är fjärde största aktieägare efter emissionen med 18 procent av aktierna.

2. Track record nyckelpersoner

En välkomponerad ledningsgrupp och styrelse. VD Mathias Lundoe Nielsen, född 1989, är en entreprenör som tidigare har varit verksam inom ett antal e-handelsbolag. Lone Fønss Schrøder är en välkänd dansk affärskvinna. Hon sitter i styrelsen för bland annat Volvo Cars bolag samt inom Ingka Holding som ingår i IKEA-svären. Schrøder har tidigare arbetat Möller Maersk Group. Flera styrelseledamöter har erfarenhet från rese- och hotellindustrin.

3. Trovärdighet för produkt och strategi

Vi har surfat runt och testat Nustays bokningssajt och den verkar vara i klass med många av de större och väletablerade bokningsplattformarna. Vi jämförde priser på några slumpmässigt utvalda hotell i några mindre svenska städer. Nustay var i majoriteten av fallen billigare än de större plattformarna. Däremot fanns ingen beskrivning på svenska på Nustays sajt på flera av de hotell vi tittade på. Det fanns dock förklarade information som indikerade på att översättning är på gång.

En stor utmaning för Nustay kommer vara igenkänningsfaktorn och varumärket. De allra flesta känner inte till Nustay och många kan säkert tycka det är lite osäkerhet att använda en ny bokningssajt.

Den stora nöten att knäcka är att få in användarna. Den ”lilla nöten” att knäcka är att få till bra avtal med så många hotell som möjligt.

Nustay har cirka 1,5 miljoner hotell tillgängliga på plattformen, det är fler än vad exempelvis Hotels.com har, men färre än Booking.com.

Som det är nu förstår vi inte riktigt hur många av de 1,5 miljoner uppkopplade hotellen som Nustay har riktiga och bra avtal med eller om det finns ett stort antal som betjänas gratis.

Nustay har satt upp ett antal finansiella mål i samband med listningen på Spotlight.

  • Under en begränsad tidsperiod inom 12 månader efter noteringen förväntar sig bolaget att referera intäkter på över 40 miljoner danska kronor. Under en begränsad tidsperiod inom 24 månader efter listning siktar bolaget på 100 miljoner DKK.
  • Bolagets omsättning skall överstiga 4 miljoner danska kronor 12 månader efter noteringen. 2018 omsatte Nustay 1,3 miljoner danska kronor. 24 månader efter lisning siktar bolaget på 10 miljoner DKK.

Nustay har avtal med bland annat Google Hotels Ads. Under januari 2019 gjordes 8600 bokningar med Nustay vilket är i linje med hela fjärde kvartalet 2018. Omsättningsmålet under 2019 känns nåbart med tanke på dagens tillväxttakt.

Strategin att vara en bokningsplattform med de mest konkurrenskraftiga priserna och bästa användarupplevelsen låter ju bra. Frågan är hur bolaget skall upprätthålla en god lönsamhet?

Nustay har i skrivande stund 9,5 av 10 poäng på Trustpilot (hemsida där man som konsument kan recensera olika tjänster och produkter). Det är högt, å andra sidan är det drygt 600 personer som gjort recensioner hittills.

Pengarna från emissionen skall främst användas till marknadsföring och anställa fler personer inom detta område.

Bolagets utvecklingsavdelning är stationerad i Ukraina och det är också förklaringen till att förlusttakten ”bara” är cirka 20 Mkr trots att man har 60 anställda.

4. Nödvändiga antaganden i optimistiskt scenario

  • Ökat användande av plattformen.

Den enskilt viktigaste värdedrivaren för Nustay under kommande år är stark försäljningstillväxt och marknadsacceptans av plattformen.

Nustay i ett optimistiskt scenario

Nustay Idag Tänkbart 2022
Värdedrivare (i) Stark försäljningsutveckling och lansering av plattformen på fler lokala språk. Storskalig marknadsacceptans av bokningsplattformen.
Uppnådd nivå Värdedrivare Utvecklad fungerande plattform med befintlig försäljning Omsättning 100 Mkr
Värderingsmodell (ii) e.m P/S 10x
Resultatnivå, årstakt Cirka -18 Mkr Liten vinst eller inte stor förlust
Börsvärde, Mkr (iii) 131 Mkr 1 000 Mkr
Optimistisk vinstchans (iv) ca 600% m. lite utspädning

Tabellförklaring

Tabellen visar bolaget i dag samt ett tänkbart framtida optimistiskt scenario. Detta är alltså inte Börsplus huvudscenario. Huvudscenariot för förhoppningsbolag är att det som regel slutar med en stor förlust för investerarna.

(i) Värdedrivare är de enligt Börsplus enskilt viktigaste aktiviteterna och målen för bolagets utveckling. Exempel på värdedrivare i förhoppningsbolag är: licensavtal, regulatoriska godkännanden, genombrottsorder, kundintag, nya marknader, nya råvarufyndigheter, nya forskningsdata, produktlanseringar etc.

(ii) Värderingsmodell: Vad är viktigast för hur aktien prissätts på börsen? Enklast är det om man har vinster eller omsättning att utgå ifrån som kan ge en värderingsmultipel som P/e-tal, EV/EBIT eller EV/Sales. Annars är man hänvisad till en grov skattning av vad som vore ett rimligt börsvärde i en tänkt framtid efter att bolaget klarat av flera värdedrivande milstolpar längs vägen.

(iii) Börsvärde idag avser aktuell börskurs och full utspädning efter eventuell pågående nyemission. Börsvärdet i en tänkbar framtid avser Börsplus (ofta svåra) bedömning av vad som kan vara ett rimligt framtida börsvärde i ett läge där Börsplus optimistiska antaganden om utvecklingen slagit in.

(iv) Optimistisk vinstchans är är en förenklad skattning av potentialen i aktien på några års sikt. Detta är starkt förenklat och tar inte hänsyn till mindre finansieringsbehov eller exakt nettoskuld/kassa. Större bedömda finanseringsbehov är dock inkluderade vilket i så fall anges i tabellen och/eller i analysen.

Optimistiskt scenario

Resebranschen är gigantisk och miljontals resenärer är öppna för att testa nya tjänster. Om Nustay lyckas nå stor marknadsacceptans av plattformen är ett miljardvärde inget konstigt alls.

Pessimistiskt scenario

Till en värdering om cirka 130 Mkr efter att bolaget tillförts emissionspengarna ligger bevisbördan enligt vårt tycke på bolaget.

Det vi oroar oss mest för att är att bolaget väldigt snart kan behöva pengar igen.

Börsplus slutsats

Huvudscenariot för förhoppningsbolag är att det över tid slutar med en stor förlust för investerarna.

Nustay är störande vaga kring kapitalbehov. Man pratar om ”positivt kassaflöde 2019” men det måste rimligen inkludera nyemissionspengarna och är därmed nästan helt meningslös information.

Med det sagt är vi rätt imponerade av själva tjänsten och hur långt man tagit bolaget med rätt begränsade resurser. En lanserad plattform, befintlig försäljning och en användarvänlig hemsida är tre faktorer som talar för Nustay.

Uppsidan är det heller inget fel på. Den riskvillige gör inte fel som tecknar sig för en slant men något generellt teckna-råd från oss blir det inte.

Så ser Börsplus på förhoppningsbolag

Vid investeringar i entreprenörsbolag utan intäkter men med högtflygande planer bör man enligt Börsplus åsikt börja med nyckelpersonerna i projektet.

1. Har nyckelpersonerna rätt incitament och engagemang för att göra det långa och hårda arbete som krävs för att lyckas? Saknas detta incitament kan man ofta stryka aktien som köpkandidat redan här.

2. Har nyckelpersonerna erfarenhet och historik med sig som gör det troligt att de har rätt förutsättningar för att ta projektet till framgång? Det gör enorm skillnad om entreprenören har relevanta framgångar i bagaget eller ej. Detta är en väldigt subjektiv och därmed svår bedömning men den bakomliggande tanken är robust. Nämligen att en förstklassig ledning med en halvdan affärsidé är långt mycket bättre än en förstklassig affärsidé i händerna på en halvdan ledning.

3. Hur trovärdig är strategin och produkten? Denna fråga kan besvaras på flera nivåer. Från höftskott till datainsamling i McKinsey-klass. Vi lägger oss på en nivå någonstans där emellan där nedlagd analystid får styras av hur intressant investeringen ser ut att vara i övrigt. En mycket intressant aktie förtjänar en mer grundlig research än ett börsbolag som vi på andra grunder bedömer som helt ointressant. Dessa bedömningsgrunder kan vara saker som frågorna 1–2 ovan eller potentialen, värderingen eller något annat.

4. Nödvändiga antaganden i optimistiskt scenario

Investeringar i förhoppningsbolag handlar helt och hållet om att skissa på hur uppsidan ser ut och därefter utsätta detta optimistiska scenario för ”konstruktiv kritik”. Om aktien står pall för trycket så kan det vara en intressant investering.

En metod är att lista vilka antaganden man nödvändigtvis måste göra för att det optimistiska scenariot ska besannas. Exempel på sådana antaganden kan vara:

  • Kundtillväxten ökar
  • Positiva forskningsresultat (Life Science)
  • Framgångsrik lansering utomlands
  • Lyckad prospektering (råvarubolag)
  • Inget priskrig från stark konkurrent
  • Nyckelpersonerna klarar att verkställa strategin

Vi ser det alltså som mindre meningsfullt att skissa på det mest sannolika utfallet för en förhoppningsaktie eftersom det utan undantag är att investerarna över tid gör en stor förlust.

Börsplus slutsats

Förhoppningsbolag är svårbedömda och inslaget av oförutsägbarhet är större än för aktier i rörelsedrivande bolag. Som en påminnelse om det stora inslaget av slump så graderar Börsplus sin syn på förhoppningsbolag som sidorna på en tärning. Där tärningsutfallen:

1 eller 2 = Sälj

3 eller 4 = Neutral

5 eller 6 = KöpOBS: Ursprungsversionen av denna artikel finns på www.svd.se. I juli 2019 migrerades denna och ett tusental andra artiklar över från SvD till analystjänsten Börsplus och därefter (april 2020) till Affärsvärlden. I vissa fall har delar av dessa artiklar dessvärre inte följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla tabeller, bilder, formatering eller rutor med tilläggsinfo. Om du vill vara säker på att läsa en artikel med helt fullständig information bör du alltså söka rätt på ursprungsversionen på www.svd.se. Ett enkelt sätt att hitta dit är att via en sökmotor som Google söka på ”SvD Börsplus + [Bolag] och/eller [Rubrik]”.