Sinch: Köpläge i svackan

Sinch har återhämtat sig från prispress tidigare och bolagets nya förvärv ser intressanta ut. Värderingen är hög men inte orimlig om tillväxten består.
Sinchs Oscar Werner.
Oscar Werner, VD för Sinch.
Sinch
Börskurs: 124 kr Antal aktier: 830 m*
Börsvärde: 102 920 Mkr Nettoskuld: Ca 8 600 Mkr*
VD: Oscar Werner Ordförande: Erik Fröberg
*Efter 2021 års förvärv

Sinch (124 kr) är ett av världens ledande bolag inom automatiserade företagsmeddelanden, ofta via SMS. Det är bokningsbekräftelser från flygbolag, engångslösenord från internetbanker och liknande. Varje gång ett sådant meddelande går genom Sinch system tjänar bolaget något öre ovanpå teleoperatörens avgift.

Det har lett till stark tillväxt för Stockholmsbolaget och till kurssuccé på börsen. Grundarna är fortfarande största ägare med ca 14% av aktierna genom bolaget Neqst. Bland dem finns bland andra styrelseordförande Erik Fröberg. VD Oskar Werner har bara aktier för 2 Mkr men ovanpå det ett stort optionsavtal från 2018.

Affärsvärldens huvudscenario 2020 2021E* 2022E 2023E
Bruttoresultat** 2 183 7 685 8 838 10 252
 – Tillväxt +56,6% +252,0% +15,0% +16,0%
Rörelseresultat (Ebita)*** 453 2 844 3 358 3 998
 – Rörelsemarginal (Ebita)*** 20,7% 37,0% 38,0% 39,0%
Resultat efter skatt 442 2 130 2 372 2 897
Vinst per aktie 0,76 2,57 2,86 3,50
Utdelning per aktie 0,00 0,00 0,00 0,00
Direktavkastning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Avkastning på eget kapital 9% 15% 11% 12%
Avkastning på operativt kapital 100%+ 100%+ 100%+ 100%+
Nettoskuld/EBITA -4,4 2,2 1,5 0,9
P/E 164,0 48,2 43,4 35,4
EV/EBITA 244,9 39,0 33,0 27,7
EV/Bruttovinst 50,8 14,4 12,6 10,8
Kommentar: *Pro forma årstakt. Afv:s beräkning är inklusive annonserade förvärv. **Nettoomsättning i Sinch inkluderar stora volymer genomfakturerad avgift. Bruttovinst ger bättre bild av rörelsen, anser bolaget. ***Exklusive engångskostnader och förvärvsavskrivningar för åren 2021-23E.

Sinch finns under huven i de system som ser till att viktiga företagsmeddelanden, oftast via SMS, når rätt adress, till rätt pris. Tack vare direkta kopplingar till 450 teleoperatörer världen över och stora volymer är Sinch kostnadsledande i branschen.

Detta som är kritiskt för kunder med riktigt stora volymer. Sinch har främst sålt sina tjänster via egen säljkår mot högvolymkunder. Det finns så vitt Afv förstår endast en annan aktör med liknande skala. Det är USA-bolaget Twilio. Förutom SMS erbjuder Sinch meddelanden i många andra kanaler.

Operativ svaghet

Under 2020 hade Sinch en stark finansiell utveckling med tillväxt i bruttovinsten på 30% (organiskt) och en rörelsevinst som ökade 59%. I år har dock siffrorna haft en svagare trend.

Tydligast syns det i utvecklingen av bruttovinsten, illustrerat nedan i grafiken för det viktigaste affärsområdet, Messaging, som står för 90% av bruttovinsten. Tillväxten i Q3 på 18% var markant lägre än tidigare och sker efter en längre tids inbromsning. Parallellt med detta pressas marginalen.

En delförklaring är 2020 års förvärv som adderat intäkter med något lägre lönsamhet utan att synergierna kickat in än. Men framför allt pressas Sinch av att storkunder förhandlat till sig ökande volymrabatter. Det rör sig här om stora amerikanska teknikbolag av modell Google.

Storkundsnackdelar

Sinch har ett flertal sådana på kundlistan (”8 av de 10 största”) vilket visar kvaliteten i bolagets produkt, men det finns alltså en baksida också. ”Big Tech” är tuffa kunder som vet att deras volymer driver skalfördelar hos Sinch som nu pressats acceptera lägre priser.

Exakt hur mycket denna kundgrupp svarar för av Sinch affär vet vi inte, men troligen en hög andel. Under 2020 fanns en enskild kund som utgjorde över 10% av omsättningen.

Aktien rasade hela 20% på Q3-rapporten. Det hänger troligen ihop med att det inte finns någon snabb (organisk) comeback på radarn, vare sig för lönsamhet eller tillväxt. Tvärtom ser innevarande kvartal ut att bli väldigt svagt med en tuff jämförelsesiffra (+43% tillväxt Q4 2020) och konsolidering av förvärv med låg tillväxt i de organiska siffrorna.

Men Sinch har kommit tillbaka från liknande svackor tidigare, som 2018/19 då nuvarande VD Oscar Werner kom in. När ökade volymer slås ut över relativt fasta plattformskostnader kan brutto- och rörelsevinst växa bättre igen. Afv tror Sinch kan komma igen – givet att få konkurrenter har samma kostnadsläge och unika nätverk av operatörer. Det är egentligen bara Twilio som har det och de agerar inte prisdumpare.

Förvärvsfest

När den höga organiska tillväxten mattats något har Sinch skruvat upp förvärvstillväxten rejält. Över 37 miljarder kr spenderas under 2021 förvärv som tillsammans mer än fördubblar Sinch verksamhet. Förvärven är mestadels betalda med kontanter Sinch fått in i nyemissioner till större placerare, men 6-7% av aktierna kommer ägas av säljare. Främst ex-ägarna av Pathwire.

Förvärv 2021 Prislapp, Mkr Bruttovinst, Mkr Ebitda, Mkr Tillväxttakt EV/Ebitda Kommentar
Inteliquent 9690 2176 1148 11% 8,4 Rösttjänster
Message Media 10745 799 434 22% 24,8 Fokus på SME
Messenger People 497 30 -10  –  – Mindre teknikförvärv
Pathwire 16600 884 468 30% 35,5 Eposttjänster
Total förvärveffekt 37532 3889 2038 18% 22,9

I två fall rör det sig om förvärv avsedda att bredda produkten. USA-bolagen Inteliquent och Pathwire är experter inom röst respektive e-post vilket är kanaler Sinch redan tidigare erbjudit – men inte alls i den skala det nu blir fråga om.

Det är tillväxtnischer på egna meriter, även om halva Inteliquents omsättning är en icke-växande telekom-affär. Dessutom finns synergier på radarn även om de är svårkvantifierade. Ett exempel är att Pathwire lyckats bra med försäljning mot mjukvaruutvecklare. Det är en modell Sinch gärna vill kopiera för sin meddelandeaffär.

Förvärv ger fler kanaler

USA-bolaget Inteliquent har tekniken och nätverket för att integrera röst i den meddelandeplattform Sinch bygger. Det kan till exempel röra sig om att ha med ett telefon-nr till rätt kundserviceperson när en bokningsbekräftelse eller varning för kreditkortsbedrägeri skickas via SMS, Whatsapp e-post eller eller annat format. Med ett klick i sin Smartphone kan man ringa upp vederbörande.

Pathwire är experter inom epost där utmaningen är att se till att breven verkligen når fram och blir lästa av mottagaren och inte fastnar i spamfilter och liknande. Deras leveranssäkerhet på 98% är ett viktigt kundvärde på företagsmarknaden. Snittet i branschen ligger på 83%, enligt Sinch. Pathwire har 18% marknadsandel i sin nisch – vilket är så kallad transaktionsbaserad epost och inte marknadsföring.

SMS för SME

Message Media är däremot inget produktförvärv utan säljer meddelandelösningar till små- och medelstora företagskunder (SME). Exempelvis tandläkarkliniken som vill sända ut bokningspåminnelser. De har konsoliderat den nischen i sitt hemland Australien och fortsätter nu i USA och Europa. Bolaget påminner om norska Link Mobility, som Afv tidigare skrivit om.

Sinch har inte varit aktiva inom SME utan satsat på storkunder med de allra högsta kraven på leveranssäkerhet och pris där bolagets plattform och nätverk ger unika konkurrensfördelar. Inom SME är däremot bra webbaserad försäljning vägen till framgång. Att Sinch integrerar framåt här är som att en mobiloperatör som köper en virtuell operatör. Det avviker från vad vi uppfattar som tidigare strategi.

Det nya Sinch

Den stora bilden är dock att förvärven ser rimliga ut. De verksamheter som köps är mer skalbara med högre marginaler. Det är tveksamt om de har lika goda konkurrensfördelar som Sinch nätverksbaserade SMS-affär, men ur ett produktperspektiv är det rimliga kompletteringar. Kanske rentav nödvändiga.

Ser vi på Sinch vinstförmåga när allt är sagt och gjort – och förvärven helt slutbetalda – så får Afv det till att bruttovinsten ligger kring 7,7 miljarder i årtakt, den växer runt 16% och rörelseresultatet är 3,3-3,4 miljarder kr före avskrivningar.

Afv tycker det är rimligt att dra bort de investeringar och lokalkostnader som normalt sett ingår i avskrivningarna för att få en bra bild av vinstförmågan. Det rör sig om 350-400 Mkr. Rörelsevinsten blir då på knappt 3 miljarder (37% marginal) exklusive integrationskostnader. Detta ger en värdering på EV/Ebita på 37x. Nedan finns en bild av värdering för nästa år för en handfull tillväxtbolag.

Bolag Kurs-utv 1 år, % EV/Ebita 2022 Tillväxttakt*
Sinch 29 28,9 20%
Twilio 12 neg 38%**
Cint 76%*** 53,8 34%
Evolution 127 35,0 40%
Fortnox 106 77,7 21%
Sectra 109 97,0 39%
Medel 77 58,5 32%
Källa: Factset & Afv. *Organisk ökning senaste kvartalet. **Avser omsättning. För Sinch anges tillväxt i bruttovinst. Sinch växte omsättning med 41% i Q3. ***Sedan IPO

Affärsvärldens huvudscenario

  • Tillväxt. Vi räknar med runt 18% per år framöver. Lägre än historiskt och klart lägre än vissa nischer som Sinch nu adresserar. Men hög konkurrens och ny affärsmix talar för försiktighet.
  • Lönsamhet. På vårt eget vinstmått, justerad Ebita, ligger Sinch kring 37%. Den nivån bör stiga då kostnadsnivån är förhöjd nu inför förvärven och synergier från tidigare affärer inte realiserats. Vi räknar med 39%. Dessa antaganden innebär att Sinch når sitt mål om 20% årlig ökning av Ebitda/aktie till 2023.
  • Värdering. Den grupp vi tittar på handlas till EV/Ebita 58 exklusive Twilio. Gruppen växer mer än Sinch just nu vilket gör en viss rabatt befogad. Vi använder EV/Ebit 35 för 2023E vilket är något under nuvarande multipel på 37. Detta producerar en uppsida på 35%.

Slutsats

Det finns risker i Sinch som illustreras redan i förekomsten av ett 80 personer stort integrationsteam för de förvärvade enheterna. Magkänslan är ändå att detta rör sig om ett bolag med god strukturell tillväxt och bra konkurrensfördelar som är i en tillfällig svacka.  Jämfört med börsens andra snabbväxare, och konkurrenten Twilio, så är inte multiplarna direkt höga. Därför lutar vi åt ett köpråd men vill flagga för att tillväxttrenden troligen måste vända uppåt för att aktien ska omvärderas och att det kan dröja några kvartal.

Tio största ägare i Sinch Värde (Mkr) Kapital Röster
Neqst D2 AB 13 268 14,3% 14,3%
Capital Group 12 508 13,8% 13,9%
Softbank 8 753 10,8% 10,8%
Swedbank Robur Fonder 5 248 5,7% 5,7%
Alecta Pensionsförsäkring 3 804 4,1% 4,1%
AMF Pension & Fonder 3 627 3,9% 3,9%
Temasek 2 392 2,6% 2,6%
Kjell Arvidsson 2 323 2,5% 2,5%
Movile International BV 1 905 2,4% 2,4%
BlackRock 2 045 2,2% 2,2%
Källa: Holdings

 

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.Här hittar du alla analyser