Tikspac: ”Skitbolaget” visar toppenvinster

Det är inte lätt att vara investerare. Å ena sidan ska man inte vackla i sin tro vid tillfälliga motgångar eller när Mister Market skiftar humör. Å andra sidan ska man ständigt stresstesta sina teser och ändra sig när man har fel.

Tikspac (3,30 kr) släpper niomånadersrapport och befäster bilden av ett bolag där man måste räkna med tvära kast. Tikspac är pyttelitet och omsätter 27 Mkr med en tillväxt som pendlar mellan negativ (-7 procent senaste kvartalet och väldigt bra (+31 procent för senaste nio månaderna). För hela perioden är rörelsemarginalen rekordhöga 26 procent mot −15 procent 2016/2017.

Tikspac arbetar med två olika koncept för att förse hundägare i Europa med gratis miljövänliga hundpåsar och därigenom bidra till en renare miljö. Hundbajspåsar i offentliga miljöer är en pytteliten nisch där Tikspac har ett udda men lite kul erbjudande med annonsering som bärande inslag. Nu stundar en nysatsning inom hundlatriner. I en positiv analys på Tikspac i augusti 2016 var slutsatsen:

– ”SvD Börsplus gillar Tikspac och vi ser det som en liten favorit i hybridklassen tillväxtbolag/förhoppningsbolag.”

Då skissade vi på att bolaget med tvåsiffrig tillväxt i år 2018 skulle kunna omsätta 33 Mkr. Så har det inte blivit, även om aktien efter en rejäl svacka nu faktiskt givit en okej avkastning.

Både lönsamhet och tillväxt är svårspådda för Tikspac men här är vår bästa gissning:

Tikspac
Börskurs: 3,36
Antal aktier (miljoner): 11,0
Börsvärde: 37 Mkr
Nettokassa: 7 Mkr
VD Stefan Björn Arvidsson
Styrelseordförande Pelle Hjortblad
SvD Börsplus huvudscenario
2018E *** 2019E 2020E
Omsättning 28 31 34
– Tillväxt 27% 10% 10%
Rörelseresultat 6 5 4
– Rörelsemarginal 20,0% 16,0% 12,0%
Resultat efter skatt 4 4 3
Vinst per aktie 0,40 0,35 0,29
Operativt kapital/omsättning 54% 54% 54%
Nettoskuld/EBIT -2,0 -2,7 -3,7
P/E 8,5 9,6 11,7
EV/EBIT 4,6 4,8 5,4
EV/Sales 0,9 0,8 0,6
*** ) Avser 12 mån jan-dec, proforma för omläggning från brutet år till kalenderår.

Börsplus gillar inte riktigt slagigheten och aktien är inte så där superbillig om man ska ha en stor rabatt för mikrobolagsnivån och den tunna likviditeten. Vi noterar också att affärsmodellen gör att man ligger med nästan en årsomsättning i kortfristiga tillgångar i form av upplupna intäkter och kundfordringar. Det vill alltså till att bolaget har koll på redovisningen.

Däremot gillar vi så klart grundfakta – ett litet bolag från Falkenberg med stark huvudägare av kött och blod (styrelseledamoten Lars Åke Södergren äger 25 procent) som är inne på ett tillväxtspår i en liten nisch. Aktien passar bäst för den som gillar verksamheten (hundskit?), är införstådd med alla småbolagsrisker och vill vara långsiktig.

___________________________

Updates är SvD Börsplus format för korta kommentarer. Mejla oss gärna på borsplus@svd.se om du har förslag eller frågor.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel finns på www.svd.se. I juli 2019 migrerades denna och ett tusental andra artiklar över från SvD till analystjänsten Börsplus och därefter (april 2020) till Affärsvärlden. I vissa fall har delar av dessa artiklar dessvärre inte följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla tabeller, bilder, formatering eller rutor med tilläggsinfo. Om du vill vara säker på att läsa en artikel med helt fullständig information bör du alltså söka rätt på ursprungsversionen på www.svd.se. Ett enkelt sätt att hitta dit är att via en sökmotor som Google söka på ”SvD Börsplus + [Bolag] och/eller [Rubrik]”.