Tobii Dynavox: Nu med egen röst

Tobii-avknoppningen är global marknadsledande inom den intressanta tillväxtnischen för kommunikationshjälpmedel. Potentialen finns – men har inte riktigt kommit till ytan efter att par svajiga år i bolaget.
Tobii Dynavox är global marknadsledare inom kommunikationshjälpmedel som samtalsapparater och kommunikationsappar. Cerebral pares, Downs syndrom och autism är exempel på funktionsnedsättningar där bolagets produkter kan komma till användning. Globalt bedömer bolaget att det finns omkring 50 miljoner individer i behov av kommunikationshjälpmedel – men endast 2% av de som diagnosticeras får tillgång till sådana.
Tobii Dynavox
Börskurs: 30,00 kr Antal aktier: 104,9 m
Börsvärde: 3 146 Mkr Nettoskuld: 527 Mkr
VD: Fredrik Ruben Ordförande: Åsa Hedin

Tobii Dynavox (30 kr) avknoppades nyligen från ögonstyrningsbolaget Tobii. Dynavox är ledare med omkring 40% världsmarknadsandel inom kommunikationshjälpmedel för personer med svårigheter att kommunicera på egen hand.

Tobii förvärvade en stor del av verksamheten under 2014. Den har dock drivits som ett eget affärsområde som senaste åren varit relativt frikopplad från övriga Tobii.

Logiken bakom att nu dela upp koncernen är mycket att avskilja den redan stabilt lönsamma affären inom Dynavox från övriga Tobii som idag bränner stora pengar på satsningar mot framtida massmarknadstillämpningar för ögonstyrningsteknik. Därmed skapas nu två bolag med tydligare profil som sannolikt lockar olika investerare.

I samband med uppdelningen kliver medgrundaren och koncernens tidigare VD Henrik Eskilsson av posten. Ny VD för ”gamla” Tobii blir Anand Srivatsa som drivit affärsområdet Tobii Tech i drygt två år. VD för Tobii Dynavox blir Fredrik Ruben som drivit Dynavox senaste åtta åren.

Affärsvärldens huvudscenario 2020 2021E 2022E 2023E
Omsättning 895 900 1 053 1 137
 – Tillväxt -1,5% +0,5% +17,0% +8,0%
Rörelseresultat 127 81 147 171
 – Rörelsemarginal 14,2% 9,0% 14,0% 15,0%
Resultat efter skatt 130 51 97 117
Vinst per aktie 1,30 0,49 0,93 1,12
Utdelning per aktie 0,00 0,00 0,00 0,00
Direktavkastning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Avkastning på eget kapital -381% 59% 50% 39%
Avkastning på operativt kapital 100%+ 100%+ 100%+ 100%+
Nettoskuld/EBIT 1,9 6,5 3,0 1,9
P/E 23,1 61,2 32,3 26,8
EV/EBIT 28,9 45,3 24,9 21,5
EV/Sales 4,1 4,1 3,5 3,2
Kommentar: siffrorna inkluderar förvärvet av Acapela Group som väntas slutföras under första kvartalet 2022.

Förskrivna produkter

En fördom är att vissa av bolagets produkter i princip skulle kunna ersättas av helt vanliga läsplattor utrustade med särskilda appar som omvandlar skrift till tal. En viss sådan effekt syntes i siffrorna under åren efter att de första populära läsplattorna kom till marknaden, kring 2010-2013.

Det hotet är inte längre särskilt stort. Merparten av bolagets produkter är förskrivna exempelvis av en logoped eller arbetsterapeut och betalas av det aktuella landets privata eller offentliga försäkringssystem. Likt många sådana produkter är USA den stora marknaden som i Tobii Dynavox fall står för 75% av intäkterna.

Kommunikationshjälpmedel från Tobii Dynavox är ofta medicinskt certifierade och ska kunna användas till exempel i sjukhusmiljö. De är designade för att tåla hårdhänt hantering och har lång batteritid och starka högtalare som säkerställer att användaren kan göra sig förstådd även efter några timmars användande i högljudda miljöer. De säljs tillsammans med tillbehör som exempelvis möjliggör montering på en rullstol.

För merparten av bolagets omsättning är hemmasnickrade lösningar baserade på konsumentteknik sällan ett seriöst alternativ – även om det ibland används tillfälligt eller på marknader där kommunikationshjälpmedel inte är subventionerade.

Hårdvara och pappersarbete

Affärsmodellen baseras till stor del på engångsförsäljning av hårdvara – även om det kan påpekas att en användare generellt ersätter sin utrustning efter fyra till sex år. För många är det lättare (och för vissa nästan nödvändigt) att fortsätta använda det system man en gång lärt sig. Bolaget tror att sådant återkommande ersättningsbehov kan stå för en tredjedel av marknaden framåt år 2030, men idag är andelen lägre än så.

Omkring hälften av bolagets omsättning kommer från produkter som inte styrs med fingrarna utan med ögonen. De används av personer med svårare funktionsnedsättningar och utgör en mindre andel av volymen – men är dyrare och mer tekniskt avancerade. Själva teknologin för ögonstyrning kommer i huvudsak ligga kvar i gamla Tobii som sedan säljer sensorer och teknik vidare till Tobii Dynavox. Dynavox har också för 280 Mkr köpt en evig licens att använda vissa varumärken och mjukvara som tillhör Tobii.

Utöver design av hårdvara och mjukvara gör bolaget ett stort jobb kring förskrivning och finansiering av produkterna. Av bolagets cirka 500 anställda är ett 50-tal personer sysselsatta som så kallade ”funding experts”. De bistår med expertis, administration och pappersarbete kopplat till den omfattande processen att få produkterna bekostade av relevanta instanser.

Underpenetrerad marknad

Globalt bedömer bolaget att det finns ungefär 50 miljoner individer i behov av kommunikationshjälpmedel. Omkring 2 miljoner personer diagnosticeras varje år men endast 2% får idag tillgång till kommunikationshjälpmedel. Att den andelen ska öka är den viktigaste faktorn bakom ytterligare tillväxt för marknaden.

Det är dock inte något som sker av sig självt. Utökad subventionering är avgörande men där sker framsteg ofta i mindre steg, exempelvis för en specifik diagnos på en viss marknad. I övrigt handlar det mycket för bolaget om att vara drivande i att utbilda logopeder och andra specialister för att öka medvetenheten kring produkterna. Här menar ledningen att utökad säljkår i princip leder till linjär ökning av försäljningen med bibehållen marginal. Under 2017 till 2020 har bolaget växt 11% organiskt även om det inte varit någon spikrak resa.

Prioriterar tillväxt

Bolagets finansiella mål är att nå över 10% valutajusterad tillväxt årligen med rörelsemarginal på minst 15%. Bruttomarginalerna är över 65% så det är en fullt rimlig lönsamhet att nå, och som man även har nått historiskt – även om bolaget också haft en del motgångar senaste åren som beskrivs i texten under grafiken ovan.

Når bolaget över den kommunicerade marginalnivån på 15% är ambitionen att fokusera mer av överskottet mot ytterligare tillväxt. Förvärv är ett sådant spår och nu i oktober kommunicerades köpet av Acapela Group som är Dynavox första köp sedan det misslyckade förvärvet av Smartbox som man tvingades avyttra efter beslut av konkurrensmyndigheter.

Acapela köps för omkring 100 Mkr och tillför drygt 60 Mkr i försäljning med 14% rörelsemarginal. Acapela är en leverantör av syntetiska röstlösningar för kommunikationshjälpmedel. Förenklat möjliggör deras teknik för användare av kommunikationshjälpmedel att skapa sin egen personliga syntetiska röst.

Tobii Dynavox blir dock relativt skuldsatt efter avknoppningen med en nettoskuld över 6 gånger årets väntade rörelseresultat, eller 3 gånger vad vi bedömer är ett mer covidfritt rörelseresultat. Det lämnar inget utrymme för större förvärv även om det kan nämnas att bolaget också har onyttjad kreditlina på 150 Mkr som enbart får användas till förvärv.

En annan tillväxtmöjlighet är lansering av nya produkter. I november lanserades exempelvis produkten TD Pilot som är en ögonstyrd kommunikationsenhet för Apples operativsystem iPadOS. I praktiken alltså en sorts iPad som kan kontrolleras med ögonen. Vi har svårt att avgöra vilken påverkan detta har på siffrorna men VD Fredrik Ruben beskriver produktlanseringen som ett stort och viktigt steg för bolaget.

Bolag Avkastning 1 år % P/E 2022E EV/Ebit 2022E EV/Sales 2022E Ebit-marginal 2022E % Årlig tillväxt 2021-2023 %
Tobii Dynavox (kommunikationshjälpmedel) 32,3 24,9 3,5 14,0 12,4
MedCap (hälsovård bl.a. kommunikationshjälpmedel) -26,8 19,4 18,8 2,6 14,0 7,3
GN Store Nord (hörapparater) -22,0 21,3 17,2 2,9 17,0 14,8
Demant (hörapparater) 32,7 26,3 22,7 4,2 18,3 8,0
Sonova (hörapparater) 53,0 26,6 24,0 5,9 24,6 9,9
Amplifon (hörapparater) 29,8 45,0 33,8 5,0 14,7 10,5
Getinge (medicinteknik) 103,1 28,9 20,8 3,6 17,4 6,3
Coloplast (stomi- och kontinensprodukter) 17,0 44,8 34,5 11,0 32,0 8,9
Genomsnitt 26,7 30,6 24,6 4,8 19,0 9,8
Källa: Affärsvärlden / Factset

Slutsats

Flera bolag inom medicintekniska hjälpmedel i tabellen ovan verkar vid snabb överblick ha levererat mer stabil tillväxt och lönsamhet än Dynavox, som trots allt haft en del svackor genom åren. Med det i åtanke ser aktien något dyr ut kring 25 gånger nästa års väntade rörelseresultat.

Avknoppningen är sannolikt bra för Tobii Dynavox som på egna ben lär ha bättre möjligheter att utveckla verksamheten vidare. Även om det sker till priset av att förlora kontrollen över utvecklingen av sensorer för ögonstyrning som trots allt finns i produkter som står för halva bolagets omsättning.

Efter avknoppningen har personer i ledningen köpt aktier för omkring 3 Mkr. Det är positivt men i sammanhanget äger ledningen ändå aktier för mycket blygsamma belopp, totalt 6 Mkr fördelat på åtta personer varav VD Fredrik Ruben äger aktier för drygt 4 Mkr.

Tobii Dynavox är ett intressant tillväxtcase inom medicinteknik. Men historiken är något svajig och givet det är vi osäkra på om aktien ska värderas till premie mot andra välskötta hjälpmedelsbolag. Vi stannar med neutral hållning till aktien.

Tio största ägare i Tobii Dynavox Värde (Mkr) Andel
Swedbank Robur Fonder 255 8,1%
Handelsbanken Fonder 246 7,8%
Henrik Eskilsson 136 4,3%
Öhman Fonder 119 3,8%
Lannebo Fonder 118 3,7%
Invesco 92 2,9%
Mårten Skogö 71 2,2%
Sjätte AP-fonden 56 1,8%
Fredrik Ruben 4 0,1%
Nils Normell 1 0,0%
Källa: Holdings
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.Här hittar du alla analyser