Academedia förvärvar Swedish Education Group

Utbildningsbolaget Academedia förvärvar RE Skolor som är ägare av Swedish Education Group. Förvärvet omfattar verksamheter inom grundskola, gymnasieskola och yrkeshögskola. Köpeskillingen är 215 miljoner kronor och enterprise value är 185 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.
Academedias vd Marcus Strömberg. Foto: Academedia
Under 2019/2020 hade Swedish Education Group en omsättning på cirka 360 miljoner kronor och ett ebitda-resultat på 35 miljoner.
”Vi ser fram emot att förvalta förtroendet att fortsätta utveckla dessa verksamheter och arbeta tillsammans. Förvärvet är i linje med AcadeMedias strategi och det stärker vår position som en långsiktig utbildningsaktör”, säger Academedias VD Marcus Strömberg.

Academedia ser potential att utveckla och samordna verksamheten och därigenom förbättra EBIT ytterligare med cirka 5 miljoner kronor.

Affären är villkorad godkännande från Konkurrensverket och beräknas kunna slutföras under andra kvartalet under verksamhetsåret 2020/2021.