Africa Oil ökade nettoresultatet

Africa Oil rapporterar en vändning till vinst under det tredje kvartalet.
Vinstdelningen från delägda samriskbolaget Prime uppgick till 32,5 miljoner dollar (0).

Resultatet efter skatt blev 21,2 miljoner dollar (-0,6).

Resultat per aktie hamnade på 0,04 dollar (0,00).

Likvida medel uppgick till 30,4 miljoner dollar.

Bolaget upprepar att de kan komma behöva genomföra ytterligare extern finansiering, vilket kan omfatta nyemission, lån, utfarmning eller avyttringar.

Africa Oil, MUSD Q3-2020 Q3-2019
Nettoresultat 21,2 -0,6
Resultat per aktie, USD 0,04 0,00
Likvida medel 30,4