Africa Oil rapporterar positivt nettoresultat

Olje- och gasbolaget Africa Oil vände till vinst i det första kvartalet.
Olja
Foto: Eli Hartman / TT
Totala vinster från samrisk- och intressebolag uppgick till 47,9 miljoner dollar (87,1). Dessa består av vinstdelningen från delägda samriskbolaget Prime som uppgick till 48,8 miljoner dollar (85,6) samt resultat från investeringar i intressebolag uppgående till -0,9 miljoner (1,5).

Resultatet efter skatt blev 38,9 miljoner dollar (-137,9).

Resultat per aktie hamnade på 0,08 dollar (-0,29).

Likvida medel 29,4 miljoner dollar (40,5).

Africa Oil, MUSD Q1-2021 Q1-2020
Nettoresultat 38,9 -137,9
Resultat per aktie, USD 0,08 -0,29