Africa Oil vänder till vinst

Olje- och gasbolaget Africa Oil vände till vinst i det fjärde kvartalet.
Africa Oils Keith Hill.
Totala vinster från samrisk- och intressebolag uppgick till 91,2 miljoner dollar (-3,5). Dessa består av vinstdelningen från delägda samriskbolaget Prime som uppgick till 59,2 miljoner dollar (0) samt vinster från investeringar i intressebolag uppgående till 32,0 (-3,5),

Resultatet efter skatt blev 79,8 miljoner dollar (-146,2).

Resultat per aktie hamnade på 0,17 dollar (-0,31).

Likvida medel uppgick till 40,5 miljoner dollar.

Africa Oil, MUSD Q4-2020 Q4-2019
Nettoresultat 79,8 -146,2
Resultat per aktie, USD 0,17 -0,31
Likvida medel 40,5